Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
THEODOSİUS LİMANI ARKEOLOJİK ALANI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken özgün, nitelikli ve ekonomik tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren projelerin saptanması; kentsel estetiğin teşvik edilmesi, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Fatih ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içinde 818- 819-992 ve 1119 adalar, etkileşim alanları ve çevresidir. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Ziyaretçi Merkezi’nin Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamında tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alarak katılımcıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “YENİKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı                                  : 20 Temmuz 2020, Pazartesi
 • Son Soru Sorma Tarihi                         : 13 Ağustos 2020, Perşembe
 • Soruların Yanıtlarının İlanı                    : 17 Ağustos 2020, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi                  : 26 Ekim 2020, Pazartesi
 • Posta ile Teslim Alım için Son Gün       : 30 Ekim 2020, Cuma
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi   : 7 Kasım 2020, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni                       : 21 Kasım 2020, Cumartesi

 

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
• Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı
• Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
• Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
• Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Başkanı
• Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri
• Zeynep Eres Özdoğan, Mimar
• Nevzat Oğuz Özer, Mimar (Jüri Başkanı)
• Cem Sorguç, Mimar
• Ata Turak, Peyzaj Mimarı
• Tunç Tibet Akbaş, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
• Erdem Ceylan, Mimar
• Meryem Müzeyyen Fındıkgil, Mimar
• Oktay Özel, İnşaat Mühendisi

Raportörler
• Başak Çelik, Mimar - İPA Yarışmalar
• Serap Öbekci, Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları
• Perihan Gülden Ökten, Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
• S. Benan Kaya, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar
• İ. Zeynep Konuralp, Arkeolog - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Yarışma Ödülleri:
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

 • 1. Ödül            : 80.000 TL
 • 2. Ödül            : 60.000 TL
 • 3. Ödül            : 40.000 TL
 • 1. Mansiyon     : 30.000 TL
 • 2. Mansiyon     : 30.000 TL      
 • 3. Mansiyon     : 30.000 TL
 • 4. Mansiyon     : 30.000 TL
 • 5. Mansiyon     : 30.000 TL

 

Şartname ve Eklerinin Temini
Sartname ve ekleri yarışmanın web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi : IBAN TR830001500158007294544045 VAKIFBANK - Valide Sultan Şubesi

Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:
Yarışmayı Açan Kurum             : İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Adres                                       : İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon                                    : +90 (212) 449 4000
E-posta                                    : theodosius@konkur.istanbul
Web adresi                               : konkur.istanbul/theodosius

Okunma Sayisi : 185695
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 25.01.2021 - 16:19:49
Şu an 58 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları