Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kongrenin bir benzeri, ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında "Birinci Türk Yapı Kongresi" başlıklı ulusal kongre olarak düzenlenmiştir. Beş gün süren ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ev sahipliğini yaptığı bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde bir çok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi “yapı kongre”lerini bir gelenek haline getirmek niyetindedir.

Ülkenin yapı sektörüyle ilişkili olduğu birçok konu çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Tüm bu gelişmeler de dikkate alınarak, yapı sektörünün güncel olan sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözümler üzerinde ortak tartışmaların yapılabilmesi önemlidir. Bu kongrenin, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek adamlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bu alanlarda edinilen birikimin ve deneyimin ortak bir platformda paylaşılması ve tartışmaların yapılması, bu platforma katılan herkes için yararlı olacaktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konularla ilgili meslek gruplarının hızla değişen bu ortamı takip edebilmeleri ve ortama katkıda bulunabilmeleri için “Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi”ni düzenlemektedir. 4 - 6 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu kapsayan “Yapı üretimi, kullanımı ve koruma süreçleri” olarak belirlenmiştir. Ana tema çerçevesinde, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek amacıyla aşağıdaki temalar üzerinde durulacaktır:

–        Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemeleri

–        Yapı ve Çevre İlişkisi, Yapı ve Çevre Güvenliği

–        Tarihi Yapı ve Çevre, Restorasyon ve Koruma

–        Yapı Denetimi, Proje ve Yapım Yönetimi

Bu temalar kapsamında ele alınabilecek çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamı hazırlanmaktadır Bu çalışmaların sınıflandırılacağı konu başlıkları şunlardır:

  1. Yapı malzemeleri: teknik ve çevresel performansları
  2. Yapım teknikleri ve uygulama detayları
  3. Alternatif yapı malzemeleri ve sistemleri
  4. Yapı denetimi ve güvenlik: sorun analizi ve takibi, yapısal analizler ve yapılarda deprem güvenliği, yangın güvenliği, risk analizi vb.
  5. Çevresel kontrol: yapılarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, mimari akustik, mekansal aydınlatma, işlevsel sistemler vb.
  6. Kültürel mirasın korunması
  7. Yapı yönetimi:  tasarımı, proje üretimi, yapımı ve kullanımı, maliyet analizleri, kullanıcı güvenliği ve sağlığı
  8. Yapım-bilgi teknoloji ilişkileri
Okunma Sayisi : 40534
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18:31
Şu an 56 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları