Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
16 Haziran 2015

“AOÇ’nin 1 metrekaresini bile veremezsin”

Büyükşehir Belediyesi AOÇ’den 8 dönümlük araziyi daha Kaçak Saray’a vermek istedi. Mimarlar konuyu yargıya taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi AOÇ'de ki 8 dönümlük araziyi Kaçak Saray yerleşkesine vermek için meclis kararı aldı. 8 dönümlük arazinin kararı Başbakanlık’a tahsis olarak geçti. Mimarlar konuyu yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, “alanın hukuk dışı şekilde Cumhurbaşkanlığı’nca kullanıldığı, Başbakanlığa tahsisinde  hukuka aykırı olduğunun” vurgulanması dikkatlerden kaçmadı.

"AOÇ'de açılan davalar büyük davanın delilleridir"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan: “Tahsis edilen alan Marmara Otelinin bulunduğu parseldir. AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile Atatürk tarafından hazineye devredilmiştir. Atatürk’ün vasiyetinde de belirtildiği gibi, çiftlikte arazi ıslahı yapılması, halkın gezip dinleneceği sağlıklı mekanların sağlanması, bunun yanı sıra halk için sağlıklı ve katkısız gıda üretilmesi ve ulaştırılması şart olarak konmuştur. 2012 yılı AOÇ Sayıştay raporunun 8.sayfasında vasiyetnamenin amacını gerçekleştirmek üzere AOÇ’den koparılan arazilerin geri alınması gerektiği, Bağış Mektubunda belirlenmiş amaçların gerçekleştirilebilmesi için yatırım yapılması gereği ve finansman imkanları da dikkate alınarak uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davalar, devam eden dava süreçleri ve yürütmeyi durdurma kararını da sayarsak AOÇ’nin 1 metrekare toprağını bile tahsis ya da başka bir yolla verilmesi hukuka aykırıdır.Bu dava ile AOÇ deki dava sayımız 57 olmuştur.Açtığımız ve açacağımız davalar, AOÇ topraklarını amacı dışında kullanınımına izin verenler, kullananlar, hukuk dışı gaspedenler, vasiyeti ihlal ederek, toprakları talan edenlere yönelik büyük davanın delilleridir.Yargı önünde hesap verecekler.” Şeklinde konuştu. 

Alan Başbakanlıkça kullanılmıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  AOÇ alanın Başbakanlığa devrine yönelik 8 Nisan 2015 tarihli meclis kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtı. Dava dilekçesinde; “Dava konusu 63386 ada 6 parseldeki belediye hissesinin Başbakanlığa tahsisinin gerekçesinin anlaşılması mümkün değildir. Alan yasadışı şekilde Cumhurbaşkanlığınca kullanılmaktadır. Başbakanlığa tahsis edilmesinde hiçbir hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlem amaç yönünden de hukuka aykırıdır. Alan halihazırda kaçak saray yerleşkesi içerisinde kalmaktadır. Davalı idarenin dava konusu meclis kararı ile “başbakanlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Başbakanlık adına tahsis” kararında gerek alanın Başbakanlıkça kullanılmaması gerekse yukarıda sayılan nedenlerle hukuka aykırılığı tartışmasızdır.” İfadeleri dikkat çekti.

Vasiyet dava dilekçesinde yer aldı

Meclis kararının Mustafa Kemal’in vasiyetine aykırı olduğu dava dilekçesinde de yer aldı. Dilekçede; “AOÇ arazisinin geleceği, Yerel Yönetimlerin borcu borçla kapattıkları küresel ekonominin dengelerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk dışı planlama ve yönetim anlayışına terk edilmektedir. AOÇ’nin Bağış senedinde, çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Dava konusu meclis Kararı Mustafa Kemal’in vasiyetine aykırıdır.”  İfadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayisi : 2196
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.09.2020 - 12:54:59
Şu an 57 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları