Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

 “MİMARLIK YAŞAM İÇİNDİR, MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYORUZ”

 

Diktatörlük bu işte, diye düşündü Lavinia, korku;

hiçbir şey bilmediğini söyleyen kadın...

Hiçbir şey bilmemek daha iyi, daha güvenliydi…

Gazeteleri okuduktan sonra çalışmaya,

taslağını çizdiği lüks evin yapı planlarına konsantre olmaya çalıştı:

 fayans döşeli banyolar, avlular.

Ölen insanların fotoğraflarını kafasından atamıyordu.

Çizimlerin arasına giriyor, büyük odaların içinde,

dış avluların, çatının, balkonların arasında ortaya çıkıyorlardı.

 

Gioconda Belli, Portakal Ağacında Oturan Kadın*

 

 

TMMOB Mimarlar Odası’nın 44. Dönemini kapsayan 2016-2018 yılları, ülke gündemi açısından giderek otoriterleşen demokrasi ile diktatörlük arasında korkunun hüküm sürdüğü, coğrafyamızda yaşanan ve insanlarla birlikte kadim şehirleri yok eden bir yıkım sürecinin ortasına denk düşmektedir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine geçiş tartışmaları ile birlikte, Anayasa tartışmalarının gündeme oturacağı,kaos ve şiddeten beslenen iktidarın ülke coğrafyasında muhalif  tüm sesleri, susturmaya, özgür tüm yapılanmaları esir almaya, barış haykırışlarını, savaş senaryolarıyla gerilimi tırmandıracağı aşikardır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Böylesi bir süreçte;

 

Cumhuriyetin ve laikliğin korunması, geliştirilmesi, çağdaş bir yaşamın, adil bir Türkiye’nin, barış içerisinde yaşayan bir coğrafyanın, mücadelesi içerisinde olacaktır.  

 

Bu zorlu mücadelede Mimarlar Odası Ankara Şubesi,60 yıllık deneyimi ile hem ülke gündeminin belirleyen hem uluslararası ortamlarda ses getiren, toplumla buluşan Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray’ın yaratıcı ve dinamik mücadele yöntemlerini, Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne TMMOB’ye taşıyarak, ülke çapındaki,  toplumsal muhalafetin  cephe örgütlenmesinin aktif bir bileşeni ve üreteni olacaktır.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 44.Dönemi, deneyimlenmiş ve başarıya ulaşmış 42. ve 43. dönem eylem programları ile “hızlı hareket eden, fikri takip yapan, kendi medyasını geliştiren ve medya ile güçlü ilişkiler oluşturan, teknik bilgisini halka sunmakta, sade bir dil ve yaratıcı eylemlilikleri harekete geçiren mücadele hattı” ile önemli bir birikim sağlamıştır.  

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44.Döneminde; gelmekte olanı anlayarak mücadele içerisinde büyüttüğü direnişi ve geleceği inşaa edecektir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi; AOÇ ve Kaçak Saray mücadelesinde çok şey biriktirdi, mimarlığın içerisinden çıkan bir mücadelenin toplumun tüm kesimleri ile buluşması yeni deneyimlerin yaşanmasına olanak sağladı. Mücadelenin içerisinde şekillenen tüm deneyimlerle birlikte, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 43.Dönemde;

 

 • Mimarlığın meşruiyeti güçlendirildi,
 • Mesleğin tanınırlığı ve bilinirliği arttırıldı,
 • Mimarlık kavramları toplumla buluştu,
 • Mimarlık alanına dair bir bilinç sıçraması yaşandı,
 • Ulusal ve uluslarası medya ilişkileri güçlendi,
 • Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent ve mimarlık alanında güvenilir odak haline geldi,
 • Yaratıcı ve ısrarcı mücadelesi ile toplumsal muhalefete yeni ve renkli deneyimler kazandırdı,
 • Meslek örgütleri, uluslararası örgütler, dernekler, inisiyatifler, yerel yönetimler ve siyasi partilerle, kent ve mimarlık politikaları üzerinden yeni ilişkilenme süreçleri yarattı.
 • Anayasadan aldığı güçle, merkezi ve yerel yönetimler üzerinde,  kent ve mimarlık alanında önemli bir denetim organı haline geldi.
 • Kent ve mimarlık alanında yeni bir hukuk sürecinin yaratılmasını, uluslararası ortamlara taşıdı,
 • Toplumun tüm sorunlarında başvuracağı, teknik ve hukuki destek alacağı bir danışma örgütü oldu.
 • Her türlü kent ve mimarlık anında gösterdiği hızlı refleks ve fikri takiple, Mimarların Odası Kentin Odası, Herkesin Odası oldu.

 

Bu birikimle ve bu deneyimle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44.Dönemini, deneyimlerini toplumsal muhalefetle paylaşan, kentsel mikro kamsual alanlar oluşturarak, direnişle birlikte onun mekânlarını oluşturan; mesleğimize, kentimize, hayatımıza yönelik mimarlığı yaşam içerisinde örgütlerken, yaşamıda örgütleyen nefes adacıkları, demokrasi adacıkları oluşturma süreçleri olarak görmektedir.

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi; yönetimlerde olduğu her dönemde yaratıcı fikirler, yeni örgütlenme alanları, geliştirilen kurumsal ilişkiler ve sağlanan kentsel kazanımlar ile bir sonraki dönemin de altyapısını oluşturarak örgütsel sürekliliği sağlamıştır. 43.Dönemin biriktirdikleri ve  çalışma tarzı 44. Dönemde de ülkemize, mesleğimize ve yaşamımıza sahip çıkmak için sürdüreceğimiz mücadelenin en önemli sigortasıdır. Toplumun umut alanıdır.

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44.Döneminde çalışma akslarını, mesleğin dokunduğu tüm yaşam alanlarında mimarlık kültürünü  “kalıcılaştırma ve kurumsallaştırma” üzerine

 • Örgütlenmelerin kalıcılaştırılması
 • Medyanın kurumsallaştırılması,
 • Bilgi üretim sürecinin mekânsallaştırılması

Mimarlığın, yaşamı yeniden örgütlemesi olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Mimarlar Odası Ankara Şubesi 44.Döneminde,

KENT MÜCADELESİNİ KALICILAŞTIRAN, ANKARA İÇİN GELECEK PROJELERİ OLUŞTURAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent mücadelesinde edindiği deneyimlerle, geliştirdiği yöntemlerin sürekliliğini sağlamak ve kentsel ölçekte, Nasıl kent? Nasıl bir mimarlık? Sorularına cevap arayarak Kent İzleme Merkezi kapsamında;

- Sorun alanlarını önceden belirleyerek, üniversitelerle, alanında uzman akademisyenlerle raporlarını oluşturan ve gündem belirleme sürecinde hızlı hareket eden,

- Yasal düzenlemeleri ve her ölçekte planlama kararlarını yerinde izleyen, haberdar olan, toplumla paylaşan,

- Kent siyasetinin toplumsal muhalefet bünyesinde varlığını güçlendirmek için “Kent ve Siyaset” tartışmalarını okul olarak örgütleyen,

- Kentsel sorunların yaşandığı alanlarda halkla buluşan ve doğru bilgiyi paylaşan, yol gösteren,

- Kentsel süreçlerde bilginin paylaşımından, sürece müdahaleye sorun çözmeye kadar geniş bir perspektifle “Kent Acil Servisi” hizmetini  kurumsallaştıran,

- Hukuksal süreci toplumsal eylemlilikle  sürdürmeyi devam ettiren,

- Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kentsel mücadelede önemli bir dinamiği olan semt/mahalle temsilciliklerini yaygınlaştırarak, TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri, mahalle ölçeğindeki yerel dernekler, inisiyatifler ve mahalle forumları ile yeniden yapılandırarak, mahalle alanında, kentsel örgütlenme ve nefes alanlarını kalıcılaştıran,

- Mahallelerde yerel yönetimler, muhtarlar ve apartman yöneticilerini de içerisine alan kentlilik bilinci ve mimarlık kültürü eğitimlerini de içerisine alan “Yaşam ve Mimarlık” projesini mahalle okulu olarak örgütleyen;

- Kentsel dönüşüm ve savaş ile yerinden edilmelere Uluslararası ölçekte “Yersizlik” tartışmaları ekseninde Mimarlığın Sosyal Forumu 3’ü örgütleyen karşı barınma hakkı mücadelesini destekleyen, teknik destek sağlayan, başvuru örgütü işlevi üstlenen,

-Atatürk Orman Çiftliği’nden, Saraçoğlu Mahallesi’ne, Ulus Tarihi Kent Merkezinden, AKM alanlarına, Cumhuriyetin temsil aksı üzerinde bulunan Cumhuriyetin mimari mirası doğal mirası ve  anıtlara kadar vadilerden, yeşil alanlarına risk altındaki tüm değerlere sahip çıkan, varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktaran,

-Ankara’nın başkent kimliğinin, kültür sanat ortamının güçlendirilmesi ve planlı gelişimini öngören;

- Kentsel muhalefet ölçeğinde önemli bir görsel ve yazılı medya aracı olan Gazete Sobe ve Kentin Sesi televizyonunu, kendi medyasının kalıcılaştırılmasında, düzenli program ve yayınlarla kent mücadelesinin sesi haline getiren,

- Toplumsal muhalefetin diğer bileşenleri ve üniversitelerin desteğiyle birlikte, kent mücadelesi üzerinden bir cephe örgütlenmesi hedefiyle kurulan, “Başkent Dayanışması” kapsamında, bileşenlerin kendi kaynaklarını kent mücadelesinde harmanlamasına olanak açan, kent enstitüsü/akademisi oluşturan,

- Ülkenin doğusu ile batısını birleştiren tek Şube olarak, bağlı temsilciliklerindeki, kentsel süreçleri yerel ölçekte  “Kent İzleme Merkezleri” oluşturarak, izleyen, Ankara Şube hareketliliğini tüm temsilciliklerine yaygınlaştırarak yereldeki kent mücadelelerini kalıcılaştıracaktır.

MİMARLIK DENEYİMLERİNİ VE KENT MÜCADELESİNİ ULUSLARARASI ORTAMLARA TAŞIYAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi; yürütülen kent mücadelesi odağında 43. dönemde geliştirilen uluslararası ilişkileri 44. dönemde yeniden işlevlendirecek, büyükelçilikler, UIA, ACE, UNDP, Dünya Sosyal Forumu, Avrupa Sosyal Forumu ve aktivist mimarlık örgütleri, yerel yönetimler ve inisiyatiflerle birlikte, kent hakkı kavramını gündeme getirerek, ülke sınırlarını aşan bir deneyim ve dayanışma ortamının sağlanmasını kurumsallaşmasını hedefleyecektir. Bu kapsamda 44. dönemde;

- Şube ölçeğinde mücadele  ile birlikte geliştirilen, elçilikler, uluslararası mimarlık örgütleri, uluslararası medya ile kurulan ilişkilerin, mimarlık kültürünün güçlendirilmesinde ve dayanışmanın örgütlenmesinde evrensel bakış açısı ile, dış ilişkiler birimini kurumsallaştıran,

-Uluslararası mimarlık örgütleri, kent ve mimarlık aktivistleri ile dayanışma ağı oluşturan, ortak atölyeler düzenleyen,

- Deneyimlerini ve mücadelesini uluslararası ortamlarla paylaşan,

- Ülkelerin mimarlık kültürünü üyeleriyle buluşturan, elçiliklerle birlikte “ülkeler kültürü” projesini başlatarak, çok kültürlülüğü yaşatan bir yaklaşımla, kurulan uluslararası ilişkiler güçlendirilecektir.

 

MİMARLIK EYLEMİNİ KENDİ BAĞLAMINDAN KOPARTMADAN TOPLUMSAL TEMELLİ ÖRGÜTLEYEN ŞUBE

Hükümetin rant eksenli yapılı çevre politikaları ve yapılı çevrenin ideolojik olarak şekillenmesi yaklaşımıyla tasarım özgürlüğüne müdahalesi meslek alanımızı müdahaleye açık bir hale getirmiştir. İhale süreçlerinin adil olmadığı, yarışmalar sürecinin neoliberal politikaların kentsel ölçekteki yansımalarının “aklanma” süreçlerine dönüştürüldüğü, yapı üretim sürecinin her türlü denetimden yoksunlaştırılarak tek elden yürütüldüğü mimarlık meslek ortamımız, hiç olmadığı kadar baskı altındadır. Oda ile üye arasındaki bağı kopartarak taahhütname ile yapılan mimarlık hizmetlerinde aslolan, hükümetin denetimsiz ve örgütsüz bir meslek ortamı hedeflemesidir.

Mimarın yalnızlaştırılarak ekonomik dayatmalarla teslim alınması ile sonuçlanan bu süreçte kaybolan, toplum yararına hizmet vermek için ideallerimizle yapmaya çalıştığımız mesleğimiz ve etik değerlerimizdir.

Öte yandan mimarlık üretim sürecine idealleriyle giren genç meslektaşlarımız, rant temelli bu projelerin üretildiği ofislerde, çalışma koşulları, sözleşme koşulları, müelliflik durumları tanımsız bir şekilde, örgütsüz bir şekilde emeklerini kiralamaktadırlar. Küçük ölçekli ofislerin büyük şirketlerin taşeronluğunu yapan işçi ofisler haline dönüşmesi, orta ölçekli ofislerin ayakta kalamaması, büyük ölçekli ofislerin, projeden denetime, taahhütten müşavirliğe kadar çoklu işlev üstlenen sermaye ve iktidar kesimi ile yakından ilişki içerisinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına hizmet veren konumda olması, mimarlık alanında taşeronlaşma ile birlikte sermaye temelli bir mimarlık sürecini ortaya çıkartmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi; mimarlık eylemini kendi bağlamından kopartmadan toplumsal temelli hak arama mücadelesinin bir parçası olarak görmektedir. Bu kapsamda 44.Dönemde;

- Telif haklarının devredilemezliğinin mücadelesini veren ve topluma bunu sade bir dile anlatarak mimarlığın meşruiyetini güçlendiren, mimarlık örgütleri ile telif hakları sempozyumunu örgütleyen,

- Mimarlık üretim sürecindeki değişimler, mekân üretimi sürecinde mimarın rolü, sektörel farklılaşmalar, koruma alanları ve konut üretimi üzerine üniversitelerle işbirliği içerisinde kendi bilgisi üreten,

- Mimarlık alanındaki işçileşme süreçlerine ilişkin farkındalık yaratan ve sürecin örgütlenmesinde sorumluluk alan,

- Mimarlık hizmet üretimi sürecinde toplumsal temelli mimarlık eylemi için “dayanışma ofislerinin” temellerini atan,

- 43.dönemde kurulan İhale Takip Merkezi’ni kurumsallaştırarak, ihale süreçlerindeki baskı süreçlerini üyeleri ile birlikte göğüsleyen, mimarlığın meşruiyetini hukuksal süreçlerle destekleyen,

- Mimarın kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen eğitimler düzenleyen,

- Ücretli çalışan -işçi- mimarların çalışma koşullarını takip eden, tip sözleşme ve asgari ücret uygulamasını denetleyerek, yeni örgütlenme modellerini geliştiren,

- Mesleki denetim uygulamasını; telif haklarının korunması, hizmet kalitesinin artırılması, projenin toplumsal temelli (enerji etkin, ekolojik, erişilebilirlik vb.) denetiminin yapılması için yeniden düzenleyen,

- Mimarlık kültürünün yaygınlaşması, mimarlık hizmetlerinin ihtiyacının kaçınılmazlığını, toplumsal içerikli mesleki talepleri öne çıkartarak dezavantajlı kullanıcı grupları için (engelliler, çocuklar, yaşlılar, vb.) farkındalık yaratan,

- Bilirkişilik çalışmaları ile hak arama mücadelesini adil raporlarla destekleyen, toplumda bozulan adalet duygusunu meslek alanından doğru ören ve güvenilir bir kurum imajını güçlendirmeye devam eden,

- 60.yıl tartışmaları kapsamında 43.dönemde  başlatılan “Mimarlığın Geleceği” tartışmalarını devam ettiren, rant odaklı projelerde mimarlığın bir direniş alanı olduğunu savunan,

- Mimarın topluma karşı görev ve sorumluluklarını gündeme taşıyarak “Mimarlık ve Etik”,Mimarlık ve İdeoloji” tartışmalarını gündemden düşürmeyen, bu alanda sempozyumlar, çalıştaylar  düzenleyen,

- Yarışmaları; mimari proje üretim sürecinde tekelleşmenin önüne geçen, belirlenen piyasa koşullarına karşı, kullanıcılarının da aktif olarak katıldığı bir ortak akıl ve üretim sürecine dönüştürerek, adil bir yarışma düzeniyle, mimarlık alanında farklı fikirlerin tartışılmasına olanak sağlayan,

- Mimarlık öğrencileri ve mimarlara yönelik düzenlenen Kent Düşleri Proje Fikir Yarışmaları’nın sürekliliğini sağlayan,

- Projelerini yarışma ile elde eden kurumlara “yarışma dostu" sertifikası vererek yarışmaların çoğalmasını sağlayan, kampanyalar örgütleyen, katılımcı, ısrarcı, diyaloga açık, alternatifler üreten, sonuç alan bir mimarlık anlayışı oluşturacaktır.

PROJELERLE MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRAN, DENEYİMLERİNİ İŞBİRLİKLERİ İLE KURUMSALLŞATIRARAK, TOPLUMLA BULUŞTURAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mimarlık kültürünün yaygınlaşması ve mimarlığa ait değerlerin toplumla paylaşılması amacıyla projeler geliştirmeyi sürdürecektir. Bu kapsamda 44. Dönemde;

- Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlığı üzerine arşivleme, söyleşiler, sergiler, kataloglar olarak ürün veren “Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi” çalışmalarına devam ederek, söyleşiler, mimarlık gezileri düzenlenerek, mimarlık rotaları çıkartan, proje web sayfası ile arşivini, herkese açan,   

-Modern mimarlık eserlerinin korunarak gelecek kuşaklara taşınması için Koruma Kurulu tarafından tescil edilmesi için, tescil raporları hazırlayan  “Kültürel Miras Tescil Merkezi” kuran ve yapıların tescillenmesi için hukuksal süreç dahil her türlü yolu izleyen,

 -Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje kapsamında tespit edilmiş yapılara monte edilmek üzere plaket tasarımı yarışması açarak kurumlarla işbirliği içerisinde, plaketlerin montajlarının yapılmasını sağlayan,

-2002 yılından bu yana kararlılıkla sürdürülen, “Çocuk ve Mimarlık” projesini Ulusal ve Uluslar arası ölçekte kalıcılaştıran, Üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde "Çocuk ve Mimarlık Projesi"ni uluslararası deneyimlerin ışığında, Archild Kongresinin ikincisini düzenleyen,  Çocuk ve Mimarlık projesini okul halinde kurumsallaştıran, yerel yönetimlerle birlikte, “Kent Tarihi Ofisi, Çocuk Mekanları, Çocuk Kenti v.b” uygulamalarını başlatan, çocuklara yönelik yaz ve kış okullarının yanı sıra, mimarlık kültürü kampları düzenleyen, Uluslararası workshoplar ve kalıcı atölyeler haline getiren,

-Kamu kurumlarındaki mimarlık birikimini, mimarlık ortamı ile buluşturan, sivil mimarlık örneklerini, toplumla paylaşan, “mimarlığa katkı koyanlar” projelerini başlatarak, Ankara’da mimarlık hizmeti üreten, kamuda çalışan mimarlarla, “Ankara’da modern mimarlığa iz bırakanlar” projesini başlatarak, sergiler, söyleşiler, sözlü tarihlerle mimarlık kültürünü toplumla buluşturacaktır.  

BİLGİ BİRİKİMİNİN YAYGINLAŞMASI VE TOPLUMSALLAŞMASINDA ÇAĞIN GEREKLİLİĞİNİ YERİNE GETİREN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, sosyal medyanın kullanımını arttıran, kendi arşivini ve eylemliliğini paylaşan, görsel ve yazılı basınla ilişkilerini uluslararası düzeye yükselten, kendi medyasını alternatif bir araç olarak toplumla buluşturan bir çalışma tarzını “Medya ve Halkla İlişkiler Merkezi” oluşturarak mimarlığın medyasını geliştirecektir. Bu kapsamda 44.dönemde;

- Toplumla mimarlık sektörü ve kente dair gelişmeleri paylaşan, yürütülen mücadele sürecinin görünürlüğünü arttıran haftalık basın toplantıları devam edecek, kent gündemi oluşturacak konulara değinen tematik basın toplantıları kurgulanacak, köşe yazarları ile iletişime geçilecek, ulusal basınla güçlendirilen iletişim ve Uluslararası ortamlarda kurulan ilişkilerle, tv programları, belgesel, diziler v.b görsel ve basılı medyada mimarlığın kaynak olarak kullanılmasını kurumsallaştıracaktır. 

- Başkent Dayanışması bünyesinde yer alan disiplinlerin birikimi ile bilginin aktarımı farklı biçimler ile desteklenecek, kentsel ve mekânsal mücadelenin görsel medya aracılığı ile toplumla buluşması için, belgesellerin oluşturulması, müzik, tiyatro ve sinemanın mesleki pratiklerin toplumsallaşma sürecinde kaynak olarak kullanılması ve “kentsel eylem sergileri müzesi” oluşturulacaktır.

- 43.Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten yayını, çağın gereksinimleriyle doğrultusunda internet ortamında moblogankara şeklinde yapılandırılmıştır. Bu dijital yayın, interaktif bir şekilde, mimarlık tartışmalarının odak noktası olabilecek şekilde düzenlenmekle birlikte, Oda bütçesi olanakları çerçevesinde, basılı bir yayın organına dönüşmesi ele alınacaktır.  

- Mesleki ve akademik bilginin paylaşıldığı Dosya, mimarlık, kent gündemi ve oda politikaları ile gündem oluşturmaya yönelik mimari bir bakış açısını geliştirecek, bunun yaygınlaştırılmasını hedefleyecektir.

- Kent mücadelesinin topluma aktarılması amacını taşıyan Gazete Sobe, yeniden yapılandırılacak, ulusal ve uluslararası ölçekte bir medya aracı olarak internet üzerinden yayını, köşe yazarları, davetli yazarlarla birlikte  zenginleştirecektir.

- Dönemimizin en aktif haberleşme ağı olarak kullanılan ve yazılı medyanın yerini alan sosyal medya kapsamında, Facebook ve Twitter’da bulunan kurumsal sayfalarımız aktif haber paylaşım sürecini içselleştirecek, sosyal medyada kente dair güvenilir bir kaynak oluşturulmasını sağlayıp bilginin kolektif bir şekilde üretimi sürecini geliştirecektir.

- İnternet üzerinden yayın yapan görsel medyamız kentinsesi.tv düzenli yayın akışı ile üyelerimizin, mimarlık örgütlerinin, üniversitelerin, kent mücadelesinin, kentsel toplumsal hareketlerin, halkın kendisini ifade edeceği bir paylaşım ortamına dönüşecektir.

 

ÜNİVERSİTE ODA KÖPRÜSÜNÜ KURUMSALLAŞTIRAN, MİMARLIK EĞİTİM SÜRECİNDE, EĞİTİM ÜRETİM VE PAYLAŞIM ALANI OLAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Oda ile üniversite arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla mimarlık eğitim süreçlerine katkı sağlayacak, Akademiye ve bilime yönelik her türlü baskının karşısında olacaktır. Bu kapsamda 44.dönemde;

- Üniversitelerdeki mimarlık bölümleri ile ortak bir yapı oluşturularak, üniversite ile oda gündemi ortaklaştırılarak, mimari proje konularının belirlenmesi, öğrencilerin staj süreçlerinin ortaklaştırılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin mimarlık ve kentin sorun odaklarında belirlenerek, etkinliklerin birlikte planlanması organize edilecektir.

- Mimarlık öğrencilerinin nitelikli staj yapması için Oda bünyesinde hayata geçirilen “Öğrenci Staj Merkezi” ile yerleştirme programı genişletilecek, Uluslar arası staj değişim programları için, elçilik ve Uluslararası mimarlık örgütleri ile ilişkiler başlatılacaktır.

- Öğrenci temsilcilikleri ile birlikte, mimarlık öğrencilerine yönelik yaz kampları düzenlenerek, Mimarlar Odası’nın ikinci bir eğitim, üretim ve paylaşım alanı olarak işlev üstlenmesinin devamlılığı sağlanacaktır.

-Mimarlık öğrencilerinin okullarında yaptıkları dönemsel çalışmalarını Oda ortamında paylaşmalarını sağlayarak, Öğrenci sunumları ve öğrenci gezileri düzenlenecektir.

-Üniversitelerde öğrencilere yönelik, Oda bilgilendirme programları düzenlenecek, öğrenci masaları açılacaktır.

-Mezuniyet sonrası, mimarlık iş yaşamı ve meslek örgütü konusunda üniversitelerde seminerler düzenlenecek, öğrencilerin mimarlar odasında kendi programları ile var olma ortamları sağlanacak, sorunlarına alternatif çözümler üretmek hedeflenecektir.

 

ÖĞRENCİLERİN, KADINLARIN, GENÇLERİN, ÜYELERİNİN ODA ORTAMINDA ÜRETEN, PAYLAŞAN, EYLEYEN ORTAMLARINI GELİŞTİREN BİR ŞUBE

 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, üyelerin oda ortamında birikimleri ve projeleri ile var olmasını sağlamak için 44. Dönemde; 

- Gençlerin ve kadınların meslek ortamının ve ülke gündeminin sorunlarına dair çözüm platformları oluşturmasına olanak sağlayacak, eğitim programları, tartışma platformları, söyleşi, panel ve forumlar düzenleyecektir.

- Yeni mezun mimarların, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına dair bilgilendirilmesi, bu süreçte yol gösterici ve destekleyici programların oluşturulması ile birlikte “Mesleğe Hoş geldiniz” ve “Rozet Takma Törenleri” gelenekselleştirilecektir.

- Genç Mimarlar örgütlenmesi kurularak gençlerin oda çalışmalarında ve komisyonlarında aktif katılımları sağlanacak, gençlerin oda yönetimlerindeki varlığı ve oda işleyişini öğrenmeleri desteklenecektir.

- Ankara’nın yapılı çevresinin şekillenmesine emek veren mimarların birikimlerinin açığa çıkaracak, mimarlık deneyimlerinin ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak “gelenekten geleceğe deneyim köprüsü” projesi ile birlikte 60.yıl sözlü tarih programları başlatılacaktır.

 

ÖRGÜTSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİREN KATILIMCI SÜREÇLERİ ÖRGÜTLEYEN ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, temsilciliklerinin yayıldığı geniş coğrafyada deneyim paylaşımını örgütsel bütünlüğü güçlendirecek bir potansiyel olarak tanımlayarak dayanışmayı güçlendirecek katılımcı süreçler geliştirecektir. Bu yaklaşımla 44.Dönemde;

- Mimarların kendi sorunları etrafında toplanmasına sağlayacak, sektörel danışma kurulları ve atölye çalışmaları örgütlenecektir.

-Yönetim Kurulundan her üyenin temsilciliklerle, eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesi için görev paylaşımı yapılacaktır.

- Meslek ve ülke gündemli üye danışma kurulları periyodik olarak gerçekleştirilecektir.

- Üyelere ve toplumun tüm kesimlerine açık olarak yapılan yönetim kurulu toplantıları, hareketli hale getirilecek; Oda gündemi, temsilciliklere, semt temsilciliklerine, mahallelere taşınarak doğrudan demokrasi kanalları yaratılacak ve karar süreçleri yerel örgütlenmelerle birlikte güçlendirilerek, mimarlık ortamı ile herkes ilişkilendirilecektir.

- Temsilciliklerin gündemi ile şubenin gündemi ve mücadelesini ortaklaştırmak ve yerel ölçekte kent ve mimarlık dinamikleri yeni bir dinamik yaratmak üzere, temsilcilik hinterlandında bölge toplantıları ile dayanışma süreçleri örülecektir.

- Temsilcilikler ve şube arasında birikim ve deneyim aktarımı sağlanmasına yönelik ortak etkinlikler düzenlenecektir.

- Üyelerin ilgi alanları, uzmanlıkları, çalışma alanlarına ilişkin “Üye veri bankası” oluşturularak, üyelerinin bilgi birikiminin oda ortamında  paylaşılmasını sağlayarak, yeni çalışma alanları belirlenecektir.  komisyon ve çalışma gruplarında yer almaları sağlanacaktır.

- “Nerede Mimar varsa Oda Oradadır” anlayışıyla mimarların bulunduğu her ortamda Mimarlar Odası’nın varlığını sağlamak amacıyla, kamu işyerlerine, serbest mimarlık ofislerine, şantiyelere, yapı denetim firmalarına, üniversitelere, mahallelere ziyaretler gerçekleştirilerek, üye ile yerinde buluşma toplantıları yapılarak işyeri temsilcilikleri, semt/mahalle temsilcilikleri organize edilecek, semt örgütlenmeleri TMMOB İKK bünyesinde yaygınlaştırılacaktır.

- Ücretli çalışan mimarların oda çalışmalarına katılımının sağlanması, çalışma koşullarının düzenlenmesi için “çalışan dostu ofis” uygulaması başlatılacak, SGK ile TMMOB arasında yapılan asgari ücret protokolünün takibi yapılacak, 44.Dönemde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı düzenlenecektir.  

- Meslek bilimsel çalışma kurullarını, etkin olarak çalışabilmeleri için mimarlarla birlikte diğer disiplinlerinde yer alacağı geniş bir örgütlenme sürecine dönüştürecektir. Yapı MBÇK kapsamında 2.Ulusal Yapı fuarı ve Kongresi, Bilgisayar MBÇK kapsamında oluşturulan kursların devamlılığı, erişilebilirlik MBÇK kapsamında, eğitimler ve kongreler yapılacak, adaptasyon projeleri başlatılacak, mesleki denetim süreçlerinde erişilebilirlik denetimleri yapılacaktır. Kültür MBÇK kapsamında, Anadolu coğrafyasında kent içi ve kent gezileri ile uygarlıkların izinde geziler, yurtdışında ise modern mimarların izinde mimarlık kültür gezileri ile birlikte söyleşi ve sergiler düzenlenecektir.

MİMARLIK ARAŞTIRMALARI İLE KENDİ BİLGİSİNİ ÜRETEN ve TOPLUMLA PAYLAŞAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bilginin tekelleştiği bir süreçte, mimarlık ve kent mücadelesi doğrultusunda bilimsel bilginin üretilmesi için MİM-AR (Mimarlık Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu) kapsamında meslek pratikleri ve kent araştırmalarına yönelik çalışmalar yapacaktır. Mimarlık ve kent araştırmalarını teşvik eden, belirli konularda anket çalışmaları yaparak, alan araştırmasını yaygınlaştıran ve yönelimini araştırmalar üzerinden güçlendirmek için mimarlık araştırmaları merkezini “MİM-AR”  uzmanların ve akademisyenlerin desteğiyle geliştirecektir.Bu kapsamda 44. Dönemde;

- Üye profilinin hazırlanması çalışmalarını yürüten,

- Şube bünyesinde faaliyet yürüten serbest mimarlık bürolarının profilini hazırlayan,

- Kamuda değişik statülerde çalışan üyelerin profilini oluşturan,

- Anketler yaparak yönelimler belirleyen,

- İnşaat sektörü ile kentsel rant ilişkisinden konut üretimine, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile kentsel rantın bölüşümüne kadar değişik alanlarda raporlar hazırlayan,

- Yapı üretim sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin araştırmasını yapan,

- Mimarlık ortamının ihtiyacı olan bilimsel bilginin üretilmesi aşamasında, yüksek lisans ve doktora  tezleri hazırlayanları buluşturarak, bilimsel bilginin paylaşılmasını sağlayan,

- Ekonomik göstergeleri ve TÜİK, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, BM, OECD raporlarını, Kalkınma Planları, ARGE stratejik planları takip ederek mimarlık alanına dair bilgilerin süzülmesini sağlayan, mimarlık ortamını besleyen,

- Değişik uzmanlık alanlarından, üniversitelerden destek alarak, güncel kent ve mimarlık sorunlarına ilişkin raporlar hazırlayan,

- Mimarlık alanına ve yapı üretim sürecine dair yenilikçi yaklaşımlarla standartlar üreterek TSE’ye sunan, uluslararası ortamlarda üretilen bilimsel bilginin mimarlık ortamı ile buluşmasını sağlayan bir çalışma anlayışıyla kendi bilimsel bilgisini üretecektir.

BİLGİ BİRİKİMİ VE DENEYİMİNİ MİMARLAR ODASI, ŞUBELERİ VE TMMOB İLE PAYLAŞAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şube deneyiminin Mimarlar Odası bünyesinde diğer şubeler ve TMMOB ile paylaşılmasını, Mimarlar Odası bütünlüğünün ve TMMOB’nin demokratik, katılımcı yapısının oluşturulmasını desteklemek için iletişim ve tartışma ortamları geliştirecektir. Bu kapsamda 44.Dönemde;

- Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin ve TMMOB’nin komite ve komisyonlarında aktif görev üstlenerek çalışma tarzının demokratikleştirilmesini sağlayacaktır.

-AOÇ mücadelesinin deneyimlerinin paylaşılması için 43.Dönemde Mimarlar Odası Şubeler ile ortak düzenlenen “AOÇ Mücadelesi Turnede” etkinliği benzeri, deneyimleri 44.dönemde geliştirerek,  Mimarlar Odası Şubeleri ile ortak tartışma platformları, temalı gelecek tartışmaları, mimarlık öğrencileri yaz kampları örgütleyecektir.

- Gazete sobe ve moblogankara üzerinden şubelerin etkinlik ve eylemlerinin paylaşılması, kentinsesi. tv üzerinden Şubelerle programlar yapılması sağlanacaktır.

- Şubelerin uyguladıkları iyi örneklerin paylaşılması ile mimarlık ortamının sosyalleşmesi ve güçlendirilmesi hedeflenecektir.

KENDİ KAYNAĞINI YARATAN, ÜYELERİNE OLANAK SAĞLAYAN, ÜYELERİYLE DAYANIŞAN BİR ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hükümetin meslek odalarını yıpratmaya yönelik politikaları sonucunda oda gelirlerinin azaldığı bir süreçte, Şubenin kendi kaynaklarını yaratması ve dayanışma ile mali sorunların aşılması için kaynak yaratmak zorunluluktur. Bu kapsamda 44. dönemde;

- Oda ortamlarında proje bazlı gönüllü çalışma katkısı teşvik edilecektir.

- Reklam ve Sponsorluk destekleri arttırılacaktır.

- 43.Dönemde Yapı MBÇK kapsamında başlayan malzeme tanıtım seminerleri ve sertifikalı eğitimler yaygınlaştırılacaktır.

- 43.Dönemde, mesajlarını aldığımız üyelerimizin, mücadele alanlarına maddi destek verme ve sahiplenme yaklaşımlarını, 44.Dönemde, mücadelenin, projelerin, hukuksal süreçlerin dayanışma ve bağış sistemi ile güçlendirilmesi için kampanyalar organize edilecektir.

 - Yapı malzemeleri alanında malzeme tanıtım seminerleri programlanarak hem üyelerin yeni malzemeler hakkında bilgi alması hem de Oda’nın gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır.

- 43.Dönemde üyelerimizin Oda ile dayanışma içerisinde aidatlarını ödeme konusunda özel bir önem gösterdiği izlenmiştir. Bu kapsamda, aidat ve aidiyet ilişkisi 44.dönemde güçlendirilecektir.

 

MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜ, DAYANIŞMAYI VE YAŞAMI ÖRGÜTLEYEN OLANAKLARINI PAYLAŞAN ŞUBE

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tek sesli bir yaşama doğru yönlendirilen çağdaş yaşantının tehdit altında olduğu bir süreçte bilimi kültürü ve sanatı mimarlığın zenginliği içerisinde geliştirerek, mimarlık ortamını, kültürel sanatsal ve düşün merkezi haline getirecek, mekânları oluşturacaktır.

Bu kapsamda 44. Dönemde;

- Kentlilik bilincinin ve kent yaşamının çağdaşlığının, kültürün ve sanatın hayata geçirildiği “mimarlık kültürü merkezi”

sergi alanı, lokal, kafe, eğitim merkezleri, mimarlık kitabevi ile 44. Dönemde mimarların ve toplumun sosyal buluşma merkezi haline getirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

- Üyelerin mimarlık alanında ve mimarlık dışındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlatılmış olan anlaşmalı kurumlar projesi ile birlikte Mimarlık Vakfı ile iletişime geçilerek, mimarların yaşam ihtiyaçlarına yönelik, Okul açma, sosyal tesis geliştirme, sağlıklı yaşlanma ve üretim merkezleri yapılması için çalışmalar başlatılacaktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 44.Dönemde;

-Üyelerimizin hastalığında, sağlığında, sevinçlerinde, acılarında, Mimarlar Odası’nın her zaman yanlarında ait oldukları yer olduğunu güçlendiren,

- Toplumun tüm kesimlerine kucak açan, bilimsel bilgisini paylaşan, bir kent akademisi, aydınlanma merkezi,

- Bireyleri özgürleştiren, birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan bir sosyal buluşma mekânı,

- Toplumun tüm duyarlı aydın, sanatçı, gazetecileri ve uzmanları ile birlikte üyelerinin birikimlerinin paylaşıldığı entelektüel üretim merkezi

- Gençlerin, kadınların, kentlilerin, üyelerin, mimarlık ortamının; sosyal, kültürel ve entelektüel ihtiyaçlarını lokal, kültür merkezi ve sosyal tesis mekânlarıyla karşılamak üzere bir örgütlenme alanı olarak sorumluluklarını devam ettirecektir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi; Anayasa’dan ve toplumdan aldığı güçle  60.yıldır  mücadele geleneği ile TARAFTIR

Modern mimarlığın tarafıdır.

Meslek etiğinin tarafıdır.

Rant politikalarına karşı halkın tarafıdır.

Tek sesliliğe karşı bilimin, sanatın ve kültürün tarafıdır.

Diktatörlüğe karşı demokrasinin tarafıdır.

Laikliğin ve Cumhuriyet değerlerinin tarafıdır.

Savaşa karşı barışın, düşmanlığa karşı kardeşliğin tarafıdır.

“VİCDAN ZORBALIĞA KARŞI DİRENECEKTİR.”

 

Okunma Sayisi : 3611
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.01.2020 - 18:57:23
Şu an 60 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları