Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

uia 2005

İSTANBUL

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ DEĞERLENDİRMESİ

Aşağdaki önermeler, UIA 2005 İstanbul Kongresi ile ilgili olarak yapılan hazırlıklar konusunda şubelere yeterli bilgi akışı olmadığı ve yapılacak hazırlıklar için 6 yıldan geriye sadece 2.5 yıl  kaldığı endişesi ile yapılmıştır.

İstanbul’da yapılacak olan UIA Kongresi’ne ilişkin olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi, görüş ve önerilerini üç ana başlıkta toplamıştır.

Başlıklar:

·          Mimarlar Odası Şubeleri’nin, 2005 UIA Kongresi’ne eklemlenebileceği akslar

·          Berlin 2002 Kongresi’ne dair yapılan değerlendirmeler sonucunda, İstanbul 2005 Kongresi’nde yüzleşilecek pratik süreçlere ilişkin önermeler

·          Talepler

biçiminde belirlenmiştir.

MİMARLAR ODASI ŞUBELERİ’NİN 2005 UIA KONGRESİ’NE EKLEMLENEBİLECEĞİ AKSLAR

Her UIA Kongresi içinde belirlenmiş çalışma aksları belli bir prosedür ile işler. Görevlendirilen çalışma grupları hazırlıklarını, tariflenmiş bir model ve süreklilik gösteren konu başlıkları üzerinden yürütür.

Tariflenmiş bu model dışındaki etkinliklere talip olmak, böylelikle de kongre ve mimarlık ortamını zenginleştirmek istiyoruz.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2005 UIA Kongresi’ne katılım açısından önemli olacak bir modeli önermektedir. Önerinin temeli, tüm Mimarlar Odası Şubeleri’nin 2005 UIA Kongresi için çalışma grupları oluşturmasına dayanmaktadır.

Üzerinde çalışılacak ve fikir üretilecek akslar; atölyeler, sergiler ve proje sunuşları olarak belirlenmiştir. Kongre mekanı dışında da kente etkin bir şekilde yayılarak, kentliler ve katılımcılar ile organizasyonlar tarifleyecek olan bu aks kurgusunun aşağıdaki şekilde olması düşünülmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, kentte yaygın bir şekilde yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak 3 kişi görevlendirecektir. Görevlendirilen bu kişiler, her şubenin görevlendireceği 3 kişi ile, her şubenin görevlendirdeceği 3 kişi ise, temsilciliklerin görevlendireceği 3 kişi ile iletişimde olacaktır. Böylelikle bütün şubeler etkin bir şekilde UIA İstanbul Kongresi’nin bir parçası olabilecek, kendi yörelerine ait mimari ve kültürel özellikleri farklı şekillerde ortama sunabileceklerdir.

Böyle bir organizasyon şemasında, özellikle üniversitelerin de etkin rol alabileceğini düşünmekteyiz. Şubeler, kendi hinterlandlarındaki mimarlık bölümleri ile işlevsel bir iletişim ağı geliştirecek, UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne yönelik okul projeleri ve atölye çalışmaları kurgulayarak ortamı zenginleştirecektir.

 

MERKEZ

Atölyeler    Sergiler    Proje Sunuşları

ŞUBE + ÜNİVERSİTELER

Atölyeler    Sergiler    Proje Sunuşları

ŞUBE + ÜNİVERSİTELER

Atölyeler    Sergiler    Proje Sunuşları

TEMSİLCİLİK

TEMSİLCİLİK

TEMSİLCİLİK

TEMSİLCİLİK

 

 


YÖRESEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KONGRE’DE SUNULAN BAŞLIKLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KENTTE YAYGIN BİR ŞEKİLDE YER ALACAK SERGİLERİN KURGULANMASI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Berlin 2002 Kongresi’ne katılan üyeler tarafından 2005 UIA Kongresi alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Farklı katılımlara açık olan bu çalıma grubu, Mimarlar Derneği 1927, KORDER, Serbest Mimarlar Derneği ile de ayrıca iletişimde olup önermeler getirmek niyetindedir.

İkincil çalışma alanı UIA kongrelerinin süreklilik gösteren çalışma gruplarının zenginleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bunun için İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan “Sağlık Çalışma Grubu”na girdi oluşturabilecek bir aks tariflenmiştir. Bu aks, Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Çankaya Belediyesi’nin katılımı ile sürdürülecek olan “Sağlıklı Kentler” çalışmalarını kapsamaktadır.

Yine kongrenin süreklilik gösteren alt çalışma gruplarından “evsizler için barınak ve “disaster” temaları Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çalışma alanlarını oluşturacaktır. Ülkemizdeki sorunların başlıcalarını oluşturan her iki temaya ilişkin ayrıntılı değerlendirme olanağı sağlayacak bir bilgilendirme sürecine girilmiştir.

PRATİK SÜREÇLERE İLİŞKİN ÖNERMELER

UIA Kongreleri farklı kültürlerden pek çok mimar açısından önemli bir iletişim ortamı olarak değerlendirilmektedir. UIA Berlin 2002 Kongresi’nde eksikliğini duyduğumuz konular ele alındığında, ortamı zenginleştirecek ve katılımcılar açısından daha da anlamlı kılacak öneriler aşağıda yer aldığı biçimde özetlenmiştir.

·          Kongre yapılacak kentin tüm mekanlarının kongreye yönelik olarak kurgulanması. Tüm mekanlarda kongreye ilişkin bazı izlerin -flama, bayrak- yer alması,

·          Bu öneriden yola çıkarak kongre için öncelikle bir “logo” seçilmesi, bunun için üyeler arasında bir yarışma düzenlenmesi. Bu logonun ve rengin seçildiği günden başlayarak tüm yarışmalarda yer alması.

·          Kongre süresince katılımcıların çalışmalarını kolaylaştıracak teknolojik olanakların hazırlanması. (fax, bilgisayar, fotokopi, telefon v.b. araçların kullanıma sunulması)

·          Yine katılımcılar açısından önemli ve anlamlı olacak bir iletişim panosu hazırlanması.

·          Refakatçi konumunda olan, ya da günübirlik izleyici konumunda olan katılımcıların yayınlardan yararlanabilmesi için bir ortam hazırlanması.

TALEPLER

·          MYK’nın yukarıdaki önermeler uyarınca örgüt bünyesinde bir çalışmayı ilan etmesini ve bir an önce  bunu kararlarının alınmasını

·          UIA 2005 İstanbul ile ilgili süren/planlanan çalışmalar ile ilgili örgütün ayrıntılı olarak bilgilendirilmesini

talep ediyoruz.

UIA 2005 İSTANBUL ALT ÇALIŞMA GRUBU

Aktan ACAR, Nuray BAYRAKTAR, Nurcihan DOĞMUŞ, Demet Irklı ERYILDIZ, Semih ERYILDIZ, Can GÜNDÜZ, Şekibe AslanKÖKSAL, Emre KUZLU, Saadet SAYIN, Berrak SEREN, Selcen TUNCER, Kerem YAZGAN, Begüm YAZGAN, Mehmet Onur YILMAZ

 

Okunma Sayisi : 5977
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 25.02.2021 - 14:49:33
Şu an 65 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları