Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

ULUSLARARASI MİMARLAR BİRLİĞİ

XXII.

DÜNYA MİMARLIK KONGRESİ

 

UIA 2005 İSTANBUL

TMMOB MİMARLAR ODASI

 

 

UIA

XXII. DÜNYA MİMARLIK KONGRESİ

İSTANBUL 2005

 

Anayasamızda tanımlanan “kamu kurumu” niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Mimarlar Odası, aynı zamanda, 1948 yılındaki kurucuları arasında ülkemiz mimarlarının da yer aldığı Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) “Türkiye Kesimi” işlevini de üstlenmektedir.

UIA’nın  her üç yılda bir yapılan Dünya Mimarlık Kongresi ve UIA Genel Kurulu toplantılarına Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkelerin mimarlık kuruluşlarının temsilcileri katılmakta, refakatçi ve öğrencilerle birlikte katılım ortalama 7-8 bin kişi olmaktadır.

Toplantılarda mimarlığa ve kentlere ilişkin konular, sorunlar ve gelişmeler değerlendirilmekte, bu uluslararası platformda mesleğin kuralları ile etik ve sorumluluklarına ilişkin ilkeleri belirlenmektedir.

UIA’nın 1999’da Çin’in Pekin kentinde gerçekleşen kongre ve genel kurulunda 2005 toplantıları için İtalya’nın Floransa ve Japonya’nın Nagoya kentleriyle birlikte aday gösterilen İstanbul seçimi kazanmıştır.

BM Habitat II Kent Zirvesi’nden sonra mimarlık, şehircilik, kent ve çevre ilişkileri konusunda dünyanın en büyük ikinci organizasyonu olan bu uluslararası toplantı için İstanbul’un seçilmesinde kentin tartışılmaz çekiciliğinin yanı sıra,   Mimarlar Odası olarak İstanbul ve Türkiye’deki mimarlık tarihi birikimini güçlü bir şekilde tanıtabilmemizin, Türkiye’nin Habitat II organizasyonundaki başarısının ve bu başarıyı destekleyen konaklama, toplantı ve sergi mekanlarının düzeyinin,  Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile kamu ve özel kesim kuruluşlarının destekleri ve sağladıkları olanakların önemli payı vardır.

Mimarlar Odası bütün destek ve katkıları şükranla karşılamakta, sadece bir meslek odası etkinliği değil, ciddi ve önemli bir “Türkiye Tanıtımı Projesi” olarak değerlendirdiği İSTANBUL 2005’in başarısının bu katkı ve desteklerin sürmesine ve projenin benimsenmesine bağlı olduğuna inanmaktadır.

   İSTANBUL 2005:

MİMARLIKLARIN PAZARYERİ

2-11 Temmuz 2005 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak UIA XXII. Dünya Mimarlık Kongresi kapsamında çok yönlü ve çok boyutlu bir organizasyon  gerçekleştirilecektir. Bu programın ana bileşenleri Kongre, Genel Kurul, iki Konsey Toplantısı, Öğrenci Yarışması, sergiler ve mimar söyleşileridir. Programda ayrıca fuar, diğer kentlerde düzenlenecek ön-konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler, kongre öncesi ve sonrası turlar, geziler gibi paralel etkinlikler de yer alacaktır. Dünya mimarlarının XXII. Kongre’sinin, seçilen kongre temasına uygun olarak, sanal ve gerçek ortamlarda kurulacak bir “pazaryeri” atmosferinde gerçekleşmesi planlanıyor.

UIA 2005 İstanbul Kongresi dünya mimarlarının eleştirel birikimini, başarılarını ve yenilgilerini,  direndikleri ve teslim olduklarını, mimari özlemlerini ve sınırları içtenlikle ortaya dökebilecekleri bir paylaşım ortamı olmayı amaçlıyor. Kongre, çağdaş iletişimin tüm araçlarını kullanarak, dünya mimarları arasında serbest bir etkileşim ağı kurmayı üstlenecek, öncelikleri tamamen farklı olabilen coğrafyaların ve kültürlerin gündemlerini bir araya getirecek. Deyim yerindeyse, dünya mimarlığı bir ‘pazaryeri’ ortamında buluşacak; mimarlık üzerine düşünceler, hayaller, eylemler bir pazaryeri şenliği içinde sergilenecek. Dünya mimarları, yaşamın ortamlarını kuran bir mesleğin heyecanı, sorumluluğu ve bilinci içinde, dünya gündemleriyle ilişkilerini daha güçlü ve itinayla kurmak için çaba gösterecek.

Geçmişin muhteşem pazar/çarşı geleneklerinden esinlenmiş bir kongre strüktürü, tanıyacağı düşünce serbestliği ve ifade özgürlüğünün yanı sıra, çeşitlilik ile güç birliğinin birlikte sergileneceği elverişli bir ortam yaratacaktır. Uzak ve yakın geçmişiyle İstanbul, ‘pazar’ imgesinin her açıdan örneklerini barındıran ve günümüzde dünya kültür ve finans pazarlarıyla bütünleşen konumuyla, bu temanın işlenebileceği en uygun kentlerden biridir.

Şu an için kongrenin ana temasından çok strüktürünün öne çıkması hedeflenmekte. Bu strüktürün taşıyacağı temalar, mimarlığın pazar kavramıyla olan son derece doğal, ama bir o kadar da çelişkili ve gerilimli ilişkilerinden kaynaklandı. 2005’e kadar şekillenecek diğer temalar ise bu ilişkinin yaşamı indirgeyici, değersizleştirici boyutlarına karşı durabilmeyi –direnmeyi– sağlayacak gücün kaynakları etrafında gelişecektir. Bu kaynağın, mimarlık kültürü ve mesleğini yeni binyılın erekleri çerçevesinde tanımlamaya yönelik irade, bilgelik, ince zeka yönünde yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Bunun, dünya mimarlarının küresel direnişi doğrultusunda gelişmesini hedefliyoruz.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Mimarlar Odası İstanbul 2005’i yalnız uluslararası ölçekte bir meslek odası etkinliği değil, bir Türkiye Tanıtımı Projesi olarak görmekte ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir olanak sağladığına inanmaktadır.

Yaklaşık 7-8 bin kişinin buluşacağı bir etkinliğin İstanbul’da düzenlenmesinin sağlayacağı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yararlar farklı sektör ve kuruluşlar tarafından paylaşılacaktır.

Buluşmanın boyutu ve niteliği, İstanbul ve erişilecek diğer kentlerde yaratılacak kültür fırtınası ve ekonomik kazanımların yanı sıra, yükümlülüklerin paylaşılması gereğini de zorunlu kılmaktadır.

Dolayısıyla, İstanbul 2005’in bir “Ortaklar Projesi” olarak algılanması, kurgulanması, örgütlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu projenin ortakları,

         Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve temsil ettiği dünya mimarları,

         Mimarlar Odası ve temsil ettiği Türkiye mimarları,

         İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

        İstanbul İlçe Belediyeleri,

         Ek etkinliklerle erişilecek diğer kentlerin yerel yönetimleri,

        Başta Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları,

         Üniversiteler,

         Sivil toplum kuruluşları,

        Destekçiler ve

         Basın

olacaktır.

Bu ortaklığın en etkin ve akılcı bir yapı içinde şekillendirilmesi Mimarlar Odası’nın, bu yapının kusursuz işlemesi ve İstanbul 2005’in gerek lojistik gerek içerik açısından başarıya ulaşması ise tüm ortakların sorumluluğundadır.

MİMARLIĞA KATKILAR

Mimarlar Odası İstanbul 2005 kapsamındaki sorumluluklarını salt bir organizasyonun başarılması olarak görmemekte, esas olarak, proje sürecinin gerek Türkiye’de gerek uluslararası ölçekte mimarlık adına getireceği katkıları önemsemektedir.

İstanbul 2005,

         Mimarlık mesleğinin ve pratiğinin çağdaşlaşmasına,

        Mimarlık mesleğinin toplumsal sorumluluğunu üstlenmesine,

         Türkiye’nin mimarlığına, bu mesleğe ve mimarlık eğitimine yeni bakış olanakları sağlanmasına,

        Türkiye’de mimarlığın her boyutta araştırılması, incelenmesi, irdelenmesi ve gündeme getirilmesine,

         Mimarlık okulları ve meslek örgütü arasında yoğun, düzeyli ve kalıcı bir işbirliğinin oluşturulmasına,

        Mimarlar Odası için bir kapasite geliştirme olanağı yaratmasına,

        Kamuoyunun, meslek alanına giren konularda aydınlatılması ve bilinçlendirilmesine

katkıda bulunduğu oranda başarılı sayılacaktır.

İstanbul 2005 süreci,

        Kentsel ve mimari örnek projeler,

       İstanbul ve diğer kentlerin sistemli bilgisinin dökümü, araştırılması, yayımlanması,

         Mimarlık mirasına ilişkin dökümler ve örnek koruma projelerinin gerçekleştirilmesi ve derlenmesi,

        Modern mimarlık ürünlerinin korunması ve bilinmesinin sağlanması,

       “Enstitü” ve “Mimarlık Merkezi” türünden kalıcı kurumların oluşturulmasına fırsat yaratması

gibi kalıcı ürünlere yöneldiği oranda anlamlı olacaktır.


UIA 2005 İSTANBUL

GENEL ÖRGÜTLENME YAPISI

·        Şeref Komitesi

·        Koordinasyon Konseyi

·        Yürütme Komiteleri       

* Organizasyon Komitesi

* Bilim Komitesi

* Mali Komite             

·        Yürütücüler   

* Kongre Başkanı       

* Genel Raportör        

* Genel Sekreter

* İdari-Mali Yönetici          


 
ŞEREF KOMİTESİ

 • ŞEREF KOMİTESİ, verdikleri destek ve/veya mesleğe katkılarıyla İstanbul 2005 Kongresi’ne güç veren kişilerden oluşur;
 • ŞEREF KOMİTESİ üyelikleri için adaylar UIA ve Mimarlar Odası tarafından ayrı ayrı önerilir;
 • ŞEREF KOMİTESİ’nin kaç kişiden ve kimlerden oluşacağına KOORDİNASYON KONSEYİ karar verir.

Önerilen

Prof. Doğan KUBAN

Prof. Gülsün SAĞLAMER

Doğan Tekeli

Oktay Ekinci

Vassilis Sgoutas

                    Fumihiko Maki

                    Ricardo Legoretta

                    Charles Correa

                    Renzo Piano

                    Rafael Moneo


 
KOORDİNASYON KONSEYİ

 • KOORDİNASYON KONSEYİ’nin başkanı UIA Başkanı’dır;
 • MİMARLAR ODASI GENEL BAŞKANI, KONSEY’in Birinci Başkan Yardımcısı görevini üstlenecektir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve on üye (UIA Genel Sekreteri, UIA Saymanı, biri Kongre Genel Sekreteri olan iki Mimarlar Odası temsilcisi, İstanbul kent yönetimi ve ilgili kamu kurumlarını temsil eden dört kişi ve UIA ile Mimarlar Odası tarafından ortaklaşa belirlenecek iki temsilci) olmak üzere toplam 13 kişiden oluşur;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ’nin Sekreterya hizmetleri Mimarlar Odası tarafından düzenlenir ve yürütülür;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, İSTANBUL 2005’le ilgili genel ilkelerin belirlenmesinden, hazırlık çalışmalarının izlenmesinden, yönlendirilmesinden, farklı taraflar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasından ve UIA  ile Mimarlar Odası arasında imzalanan Sözleşme’nin yönetilmesinden sorumludur;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, Kongre’nin Şeref Komitesi’ni oluşturur;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, Kongre’nin yönetilmesi sırasında UIA ile  Mimarlar Odası arasında imzalanan Sözleşme’de UIA’ya tanınan mali hakların etkinliğini ve bütünlüğünü zedeleyen konuların ortaya çıkması durumunda, Organizasyon Komitesi’yle danışarak, bu konular hakkında karar alır;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, kendisine Organizasyon Komitesi tarafından sunulan ve UIA ile imzalanan Sözleşme’nin ve Eki Yönetmeliğin yorumu ve yürütülmesi ve uygulanmasına ilişkin konular hakkında karar alır;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin Akademik Programı’nı inceler, ve onaylar; bu programda  zaman içinde yapılacak değişiklikleri izler ve gerekirse görüş verir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin Genel Bütçesi’ni inceler, görüşür, onaylar ve bu bütçede zaman içinde yapılacak değişiklikleri izler ve gerekirse görüş verir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, kendisine Organizasyon Komitesi tarafından sunulacak olan İSTANBUL 2005 İş Programı/Takvimi konusunda bilgi alır, bu programın uygulanmasını yakından izler ve gerekirse aksaklıkların giderilmesine yönelik tavsiye ve öneriler getirir;

 • KOORDİNASYON KONSEYİ, kendisine Organizasyon Komitesi tarafından periyodik olarak sunulacak olan Gelişme Raporları’nı inceler, görüşür ve gerekirse görüş verir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, paralel örgütler veya ticari kuruluşların İstanbul 2005  Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına ve gerçekleştirilmesine, hangi şekilde olursa olsun, katılımlarının onaylanmasına ilişkin ilkeleri belirler;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, bu örgüt ve kuruluşların her türden katılımı konusunda bilgi alır ve gerektiğinde önerilerde bulunur;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ, 2002 – 2005 dönemi boyunca her yılın ilk üç ayı içinde bir kere toplanacaktır. Yıllık toplantıların tarihleri, Başkan veya Başkan Yardımcıları’ndan birinin talebi üzerine, gerekli şekilde ayarlanabilir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ toplantısının geçerli sayılması için, toplam üye sayısının yarısından bir fazlası oranında üye ya da yedeğinin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir;
 • KOORDİNASYON KONSEYİ toplantılarında oy hakkı başkası tarafından kullanılamaz .

                      UIA

                            Jaime LERNER (Başkan) 

                            Yuri GNEDOVSKİ (Başkan Yardımcısı)

                            Jean-Claude RIGUET (Genel Sekreter)

                            Donald HACKLE (Sayman)

                      Mimarlar Odası Temsilcileri

                            Aydan ERİM

                            Yücel GÜRSEL

                            Dr. Gürel TÜZÜN

                     

                      UIA-Mimarlar Odası Ortak Üyeleri

                             Jordi FARRANDO

                             Gaetan SIEW

                            Louis COX

                      Merkezi ve Yerel Yönetim Temsilcileri

                            Cumhur Güven TAŞBAŞI (Valilik)

                            Korhan GÜMÜŞ (Beyoğlu Belediyesi)

                            Erhan İŞÖZEN (Şişli Belediyesi)

                                      

 
ORGANİZASYON KOMİTESİ

 • İSTANBUL 2005 ORGANİZASYON KOMİTESİ, bir Başkan (Kongre Başkanı), üç üye (Genel Raportör, İdari-Mali Yönetici, Kongre Genel Sekreteri) ve Komite Sekreteri olmak üzere, tümü Mimarlar Odası tarafından atanmış olan 5 üyeden oluşur;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ’nin üye sayısı, Kongre hazırlıkları açısından zorunlu görülmesi durumunda, Kongre Başkanı’nın önerisi ve Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun onayıyla, en fazla (9) kişi olmak üzere artırılabilir;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ’ndeki bütün üyelerin oy hakkı vardır;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Kongre Başkanı’nın başkanlığı ve yönetimi altında çalışır ve İSTANBUL 2005 Kongresi hazırlık ve uygulama çalışmalarının yönlendirilmesi ile yönetilmesinden sorumludur;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, bu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek üzere gerekli her türlü yetki ve olanaklarla donatılacaktır;
 • Gerek görüldüğü taktirde, UIA Genel Sekreteri ORGANİZASYON KOMİTESİ’nin herhangi bir toplantısına (oy hakkı olmaksızın) katılabilir.
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Koordinasyon Konseyi’ni haberdar etmek koşuluyla, kendi işleyiş kurallarını saptayabilir;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Türkiye’de ve yurt dışında, kamu ve özel sektörden kişi, organizasyon ve  kurumla ilişkiler kurar, anlaşmalar yapar ve işbirlikleri sağlar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Türkiye’de ve yurt dışında, kamu ve özel sektörden kişi, organizasyon ve  kurumlarla sözleşme ve protokoller imzalar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’yle ilgili olarak yürütülecek işler için gerekli her türlü yönetim faaliyet ve girişiminde bulunur;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Bilim Komitesi ve Mali Komite’nin faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Bilim Komitesi tarafından önerilecek olan KONGRE AKADEMİK PROGRAMI’nı görüşür, görüş verir ve Koordinasyon Konseyi’ne sunar;

 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Bilim Komitesi tarafından önerilecek olan KONGRE AKADEMİK İŞ PROGRAMI/TAKVİMİ’ni görüşür ve bunu KONGRE İŞ PROGRAMI’na entegre eder ;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Mali Komite tarafından önerilecek olan KONGRE GENEL BÜTÇE TASLAĞI’nı görüşür, görüş verir ve Koordinasyon Konseyi’ne sunar;
 • Kongre Bütçesi’nde zaman içinde yapılması gerekebilecek değişiklikler, ORGANİZASYON KOMİTESİ tarafından onaylanır;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Mali Komite tarafından önerilecek olan YILLIK MALİ PROGRAMLARI/HESAPLARI onaylar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yapılacak ve/veya yaptırılacak işler konusunda Mali Komite tarafından önerilen şartnameleri, ihale belgelerini ve iş verme usullerini onaylar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, İSTANBUL 2005 KONGRESİ İŞ PROGRAMI’nı hazırlar, uygulanmasını izler ve bu programda zaman içinde yapılması gerekli düzeltme ve ayarlamaları yapar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Kongre’nin tüm hazırlık sürecini ve kendisini kapsayan, görüntü ve ses kayıtları, dialar, fotoğraflar, basılı malzeme vb.’den oluşan bir İSTANBUL 2005 ARŞİVİ tutulmasını sağlar;
 • ORGANİZASYON KOMİTESİ, Kongre’nin organizasyonuyla ilgili olan ve UIA ile bağıtlanan Yönetmelik’te açık bir şekilde başka bir  organın görevlendirilmediği bütün diğer iş ve işlevleri üstlenir.

Dr. Suha ÖZKAN (Kongre Başkanı ve Genel Raportör)

Dr. Gürel TÜZÜN (Genel Sekreter)

Şefik ONAT (İdari-Mali Yönetici)

Aydan ERİM (üye)

Necip MUTLU (üye)

Fatih SÖYLER (üye)

Çiğdem TÜRKOĞLU (üye)

Sena ALTUNDAĞ (Komite Sekreteri)


 
BİLİM KOMİTESİ

 • BİLİM KOMİTESİ, GENEL RAPORTÖR, beşi UIA, beşi Mimarlar Odası tarafından belirlenen RAPORTÖRLER ve KOMİTE SEKRETERİ olmak üzere, toplam 12 kişiden oluşur;
 • Genel Raportör, BİLİM KOMİTESİ’nin Başkanı’dır;
 • BİLİM KOMİTESİ, İSTANBUL 2005’in akademik/bilimsel/mesleki içeriğinden sorumludur;
 • BİLİM KOMİTESİ, Kongre teması ve alt temalarını geliştirir ve Kongre’nin AKADEMİK PROGRAM’ını hazırlar. Bu programı, görüşülmek üzere Organizasyon Komitesi’ne ve kesinleştirmek üzere Koordinasyon Konseyi’ne sunar;
 • BİLİM KOMİTESİ, Kongre’nin Akademik Programı’yla ilgili duyuruların ve özel çağrıların zamanında yapılmasını sağlar,
 • BİLİM KOMİTESİ, Kongre’nin Akademik Programı çerçevesinde yapılacak katkılar ve katılımlara ilişkin tüm kuralları belirler,  bunlarla ilgili seçme kriterleri ile usullerini saptar ve duyurur;
 • BİLİM KOMİTESİ, Kongre’nin Akademik Programı’yla ilgili olmak üzere,  Kongre öncesinde ve sonrasında yapılacak olan yayınlardan sorumludur;
 • BİLİM KOMİTESİ, Akademik Program’ın yürütülmesine yönelik bir AKADEMİK İŞ PROGRAMI/TAKVİMİ hazırlar ve Organizasyon Komitesi’nin onayına sunar;
 • BİLİM KOMİTESİ, gerekiyorsa, KONGRE BİLDİRİSİ’nin hazırlık çalışmalarını organize eder, yönetir ve izler;
 • BİLİM KOMİTESİ, Kongre sonuçlarına ilişkin malzeme ve tutanakların hazırlanmasını organize eder ve denetler;
 • BİLİM KOMİTESİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin akademik/bilimsel/mesleki içeriğinin en üst nitelik düzeyinde gerçekleşmesini sağlayacak her türlü girişimde bulunur, çalışma yapar, yaptırır, bunları izler ve eşgüdümlerini sağlar.
Köksal ANADOL (Yapı Merkezi)
Prof. Dr. İlgi Yüce AŞKUN (Dekan, Mimar Sinan Üniversitesi)
Dr. Aydan BALAMİR (Komite Sekreteri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL (Dekan, Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doğan HASOL (Yapı Endüstri Merkezi)
Dr. Suha ÖZKAN (UIA 2005 Kongre Başkanı ve Genel Raportörü)

Prof. Dr. Hasan ŞENER (Dekan, İstanbul Teknik Üniversitesi)


 
MALİ KOMİTE

 

 •          MALİ KOMİTE; İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, UIA SAYMANI ve Mimarlar Odası tarafından atanacak bir SAYMAN ÜYE olmak üzere, üç kişiden oluşur;
 •          İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, bu Komite’nin başkanıdır;
 •          MALİ KOMİTE’de, Kongrenin  finansmanında işbirliği yapılan kuruluşların temsilcileri, oy hakkı olmaksızın, TEMSİLCİ ÜYE sıfatıyla yer alabilir;
 •          MALİ KOMİTE,  İSTANBUL 2005’in mali ve idari yönetiminden sorumludur;
 •          MALİ KOMİTE, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin mali kaynak tabanını zenginleştirmek ve genişletmek üzere çaba harcar;
 •          MALİ KOMİTE, Kongre’nin GENEL BÜTÇE TASLAĞI’nı hazırlar, görüşülmek üzere Organizasyon Komitesi’ne, onaylanmak üzere Koordinasyon Konseyi’ne sunar;
 •          MALİ KOMİTE, YILLIK MALİ PROGRAMLARI/HESAPLARI hazırlar ve onay için Organizasyon Komitesi’ne sunar;
 •          MALİ KOMİTE, Kongre’ye-özel  bir muhasebe sistemi oluşturur; 
 •          MALİ KOMİTE, yüklenicilere ya da taşeronlara verilecek işlerle ilgili şartnameleri, ihale dokümanlarını ve iş verme usullerini hazırlar ve Organizasyon Komitesi’nin onayına sunar;
 •          MALİ KOMİTE, yüklenicilere ya da taşeronlara verilecek işlerle ilgili ihaleleri hazırlar, yürütür ve sonuçlandırır;
 •          MALİ KOMİTE, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve/veya gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak kişi, kurum, işbirliği yapılan kuruluş ya da destekçilerle bağıtlanması öngörülen mali nitelikteki sözleşme, kontrat veya protokolleri Organizasyon Komitesi’ne önerir;
 •          MALİ KOMİTE, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlık ve uygulama aşamalarında profesyonel olarak yer alacak her kademedeki yürütücü, eleman ve uzmanla ilgili ayrıntılı görev tanımları ve bu görevleri üstlenecek kişilerle bağıtlanacak sözleşme, protokol vb.’ni hazırlar;
 •          MALİ KOMİTE, Kongre organizasyonu için eleman alımlarını onaylar;
 •          MALİ KOMİTE, Kongre’nin hazırlıkları ya da yapılması aşamasında zaman içinde ortaya çıkabilecek her türlü mali-idari konuyu üstlenir;
 •          MALİ KOMİTE, Kongre’deki delege sayısının denetimini sağlar ve bu denetimi olanaklı kılacak düzenlemeyi yapar.

 
EVSAHİBİ ÜLKE DÜZENLEMELERİ

İSTANBUL 2005’in hazırlıklarının ve gerçekleştirilmesinin en iyi şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi için, Organizasyon Komitesi gerek gördüğü takdirde, süreli veya sürekli çalışmak üzere danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları, görev birimleri, atölyeler vb. kurulabilir;

 • Bu YARDIMCI ORGANLAR’ın görev tanımlarının yapılmış olması gerekmektedir;
 • Söz konusu danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları, görev birimleri, atölyeler vb., işlevleri Türkiye’ye, üyeleri Türkiye vatandaşlarına sınırlı kaldığı sürece ORGANİZASYON KOMİTESİ tarafından oluşturulabilir. Aksi halde, KOORDİNASYON KONSEYİ’nin onayı alınacaktır;
 • Bu yardımcı organların kurulmasından, çalışmalarının izlenmesinden ve aralarındaki eşgüdümün sağlanmasından ORGANİZASYON KOMİTESİ sorumludur.

TASARIM KURULU

 

Emre AROLAT, 
Can ÇİNİCİ,
 Bünyamin DERMAN, 
Haydar KARABEY, 
Ahmet ÖZGÜNER, Şevki PEKİN,
 Nevzat SAYIN,
 Melkan-Murat TABANLIOĞLU, 
Han TÜMERTEKIN, 
Selim VELİOĞLU
 İL KOORDİNASYON KURULU
İstanbul Valiliği
Emniyet Müdürlüğü
Sağlık, Kültür ve Turizm Müdürlükleri
Büyükşehir, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş Belediyeleri
DHMİ, Türk Telekom, TRT, Karayolları Bölge Müdürlükleri
Türsab, Türob
MEDYA KURULU
DANIŞMA KURULU


 
KONGRE BAŞKANI

Dr. Suha ÖZKAN

·         UIA Kongreleri bağlamında KONGRE BAŞKANLIĞI, salt “temsili” değil, Kongre’nin tüm hazırlıkları, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında sürekli ve yoğun çalışma gerektiren, en üst düzeyde yetki ve sorumlulukla donatılmış aktif bir yöneticilik görevidir;

·         KONGRE BAŞKANI, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından atanır;

·         KONGRE BAŞKANI, UIA ile imzalanan Sözleşme ve Eki çerçevesinde sözü edilen  tüm konularda, Kongre’nin genel ve tek temsilcisidir;

·         KONGRE BAŞKANI’na, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, gerekli sözleşme ve protokolleri imzalamak üzere, Mimarlar Odası ve UIA tarafından tam yetki verilecektir;

·         KONGRE BAŞKANI, İSTANBUL 2005’in en iyi şekilde hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve tanıtılması için Türkiye’de ve yurt dışında her türlü kişi ve kuruluşla temas eder ve bağlantı kurar;

·         KONGRE BAŞKANI, Kongre’nin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Organizasyon Komitesi’ne Başkanlık yapar;

·         KONGRE BAŞKANI, Organizasyon Komitesi’nin işleyiş kurallarının belirlenmesini sağlar ve bunları Koordinasyon Konseyi’nin bilgisine sunar;

·         KONGRE BAŞKANI, Kongre Genel Sekreteri, Mali Komite ve Bilim Komitesi başkanlarıyla doğrudan temas kurar ve çalışmalarını yakından izler;

·         KONGRE BAŞKANI, Kongre Genel Sekreteri ile Bilim Komitesi ve Mali Komite başkanlarının kendi görev tanımları çerçevesinde sorumlu oldukları işlerden, giderleri Kongre bütçesinden karşılanmayı gerektirenleri  onaylar;

·         KONGRE BAŞKANI, sponsorlar, yükleniciler ve/veya taşeronlarla bağıtlanacak sözleşmeleri imzalar;

·         KONGRE BAŞKANI, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na Kongre Genel Sekreteri olarak görev yapacak kişiyi önerir;

·         KONGRE BAŞKANI, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na Organizasyon Komitesi Sekreteri olarak görev yapacak kişiyi önerir;

·         KONGRE BAŞKANI, Kongre hazırlıkları açısından zorunlu görülmesi durumunda, Organizasyon Komitesi üye sayısının, en fazla (9) kişi olmak üzere, artırılmasını Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun onayına sunar; 

·          

 
GENEL RAPORTÖR

Dr. Suha ÖZKAN

 

 • GENEL RAPORTÖR, Mimarlar Odası tarafından belirlenir ve atanır;
 • GENEL RAPORTÖR, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin akademik, bilimsel ve mesleki açıdan en üst düzeyde katkıda bulunması için gereken işleri yapmaktan ve yapılmasını sağlamaktan sorumludur ve bu konuda yetkilidir;
 • GENEL RAPORTÖR, Bilim Komitesi’nin başkanıdır;
 • GENEL RAPORTÖR, Organizasyon Komitesi’nin oy hakkına sahip bir üyesidir;
 • GENEL RAPORTÖR, Bilim Komitesi’nin Türkiye kesimini temsil edecek beş üyesini belirler ve atanmak üzere Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na sunar;
 • GENEL RAPORTÖR, Bilim Komitesi’nin toplantılarını düzenler ve/veya düzenletir ve bu toplantıların gündemini hazırlar;
 • GENEL RAPORTÖR, toplantılar arasındaki sürede Komite’nin diğer üyelerine sürekli bilgi akışını sağlar;
 • GENEL RAPORTÖR, Koordinasyon Konseyi’nin Kongre’nin Akademik Programı’yla ilgili görüşmelerinde Bilim Komitesi’ni temsil eder veya temsil edilmesini sağlar;
 • GENEL RAPORTÖR, Kongre’nin akademik içeriğiyle ilgili olarak Türkiye’de ve/veya diğer ülkelerde temaslar yapar, bağlantılar kurar;
 • GENEL RAPORTÖR, Kongre’nin Bilim Komitesi tarafından hazırlanan Akademik Programı’nı, görüşülmek ve kesinleştirilmek üzere Organizasyon Komitesi’ne sunar;
 • GENEL RAPORTÖR, Bilim Komitesi tarafından hazırlanan Akademik Program’ın yürütülmesine yönelik Akademik İş Programı/Takvimi’ni, görüşülmek ve kesinleştirilmek üzere Organizasyon Komitesi’ne sunar;
 • GENEL RAPORTÖR, gerektiği takdirde, “Evsahibi Ülke Düzenlemeleri” kapsamı ve kuralları çerçevesinde, Kongre’nin akademik içeriğiyle ilgili alt örgütlenmelerin gerçekleştirilmesini sağlar
 • GENEL RAPORTÖR, Kongre öncesinde ve sonrasında Kongre’nin Akademik Programı çerçevesinde öngörülen yayınların gerçekleştirilmesini sağlar;
 • GENEL RAPORTÖR, İSTANBUL 2005  Kongresi sonrası yayımlanacak kongre belge ve tutanaklarının hazırlanmasını ve dağıtımını  sağlar;
 • GENEL RAPORTÖR, Sözleşme’de öngörülen İSTANBUL 2005  Arşivi’ne katılmak üzere, Kongre’nin akademik arşivinin tutulmasını sağlar.

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Dr. Gürel TÜZÜN

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, Kongre Başkanı tarafından önerilir, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından atanır;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, Organizasyon Komitesi’nin oy hakkına sahip bir üyesidir;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, Koordinasyon Konseyi’nde yer alan iki Mimarlar Odası temsilcisinden biridir;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü yönetim görevini üstlenecek olan kişidir;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, tanımlanan görevleri bağlamında UIA Genel Sekreteri’ne karşı sorumludur;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, bu görevlerini yerine getirmek üzere, Mimarlar Odası tarafından gerektiği şekilde yetkilendirilecektir;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, Kongre amacıyla işe alınan tüm personeli yönetir;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, İSTANBUL 2005 Kongresi hazırlıklarının İş Programı’na ve belirlenen standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlar;

·         KONGRE GENEL SEKRETERİ, düzenli olarak Kongre hazırlıklarıyla ilgili Gelişme Raporları hazırlar, bunları Organizasyon Komitesi üyelerine, Mimarlar Odası Yönetimine, UIA Genel Sekreteri’ne ve Koordinasyon Konseyi üyelerine sunar.


 
İDARİ-MALİ YÖNETİCİ

Şefik ONAT

 

·         İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve atanır;

·         İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesi bağlamında “İdari-Mali İşler Müdürü” işlevini görür;

 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite’nin başkanıdır
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Organizasyon Komitesi’nin oy hakkına sahip bir üyesidir;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, İSTANBUL 2005 Kongresi’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle ilgili bütün harcamalar için ödeme talimatı verebilmek üzere, Mimarlar Odası tarafından yetkilendirilecektir;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, İSTANBUL 2005’le ilgili bütün harcamalara onay verir;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, bir İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ kurar ve bu birimi yönetir,
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite toplantılarını düzenler ve bu toplantıların gündemini hazırlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Toplantılar arasındaki sürede Mali Komite’nin diğer üyelerine sürekli bilgi akışını sağlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite tarafından Kongre’nin GENEL BÜTÇE TASLAĞI’nın hazırlamasını sağlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite tarafından hazırlanan Kongre Genel Bütçe Taslağı’nı görüşmek, görüş almak ve Koordinasyon Konseyi’ne iletilmek üzere, Organizasyon Komitesi’ne sunar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite tarafından YILLIK MALİ PROGRAMLAR ile HESAPLAR’ın hazırlanmasını sağlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite tarafından hazırlanan Yıllık Mali Programlar/Hesaplar’ı, onaylanmak üzere Organizasyon Komitesi’ne sunar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite tarafından, KONGREYE-ÖZEL BİR MUHASEBE  SİSTEMİ oluşturulmasını sağlar;

 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, yüklenicilere ya da taşeronlara verilecek işlerle ilgili şartnamelerin, ihale dokümanlarının ve iş verme usullerinin Mali Komite tarafından hazırlamasını sağlar ve bunları Organizasyon Komitesi’nin onayına sunar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite’nin, Kongre’nin hazırlıkları ve gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak bütün kişi, kurum, işbirliği yapılacak kuruluş ya da destekçilerle yapılacak olan ve mali boyut taşıyan sözleşme veya protokollerin hazırlamasını sağlar, ve bunları Organizasyon Komitesi’ne önerir;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, Mali Komite’nin, Kongre’nin hazırlık ve uygulama çalışmalarında profesyonel olarak yer alacak her kademedeki yürütücü, eleman ve uzmanlarla ilgili görev tanımlarının ve bu kişilerle bağıtlanacak sözleşme, protokol vb.’nin hazırlamasını sağlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, UIA ve/veya Mimarlar Odası tarafından yapılması istenebilecek denetlemelerin gerçekleştirilmesini sağlar;
 • İDARİ-MALİ YÖNETİCİ, İSTANBUL 2005 Kongresi sonrasında, hesapların kapatılması, teminatların serbest bırakılması, UIA’ya ve Mimarlar Odası’na  nihai mali raporun verilmesi, çalışanların ilişkilerinin kesilmesi ve benzeri işlerin, doğru ve düzenli bir şekilde ve zamanında gerçekleşmesini sağlar,UIA VE MİMARLAR ODASI’NIN

UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ KAPSAMINDAKİ

KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

ULUSLARARASI MİMARLAR BİRLİĞİ (UIA)

 

1.                KONSEY TOPLANTILARINA İLİŞKİN OLARAK:

(Kongre öncesi ve Genel Kurul’un ardından)

 • Konsey toplantılarına ilişkin gündemin oluşturulması;
 • Gerekli belgelerin sağlanması ve dağıtılması

2.      XXIII. UIA GENEL KURULU’NA İLİŞKİN OLARAK

 • Genel Kurul’a ilişkin gündem ve diğer materyalin sağlanması;
 • Bunların UIA Ulusal Kesimleri’ne ve bu kesimleri resmi olarak temsil eden delegelere dağıtılması;
 • Genel Kurul toplantıları sırasında, seçimlere ilişkin bütün materyalin sağlanması ve dağıtılması

3.      XXII. UIA KONGRESİ’NE İLİŞKİN OLARAK

 • Kongre’nin entelektüel içeriğinin geliştirilmesine zamanında katkı konması,
 • UIA Genel Sekreteri’nin UIA ile MİMARLAR ODASI arasındaki günlük ilişkilerden sorumlu olarak görevlendirilmesi,
 • UIA ÇALIŞMA PROGRAMLARI ve UIA ULUSAL KESİMLERİ’nden, Kongre’nin konu bağlamındaki taleplerine cevap veren ve UIA’nın resmi dillerinden birinde yazılacak olan tebliğlerin sağlanması;
 • Bu tebliğlerin Kongre için basılabilmelerine olanak verecek şekilde, KOORDİNASYON KONSEYİ tarafından belirlenen süreler içinde MİMARLAR ODASI’na iletilmesi;

 • UIA ÇALIŞMA PROGRAMLARI ve ÜYE KESİMLERİ tarafından sağlanan tebliğ ve sergi sahiplerinden, bunların kaydedilmesi, çevrilmesi, basılması ya da herhangi bir yoldan kamuoyuna sunulabilmesi için izin alınması;
 • UIA ÜYE KESİMLERİ’nin başkan ve üyelerinin destek, temsiliyet ve katılımlarının sağlanması;
 • UIA HABER BÜLTENİ’nde yer vererek, internet üzerinden ve genelde kullandığı iletişim yollarından yararlanarak, yaygın olarak haber aktarılması ve İSTANBUL 2005 Kongresi’ne katılımın teşvik edilmesi;
 • MİMARLAR ODASI’na, İSTANBUL 2005 Kongresi ve Genel Kurulu’na destek verecek sponsorlar bulunması konusunda yardımcı olunması;
 • Kongre’yi ÜYE KESİMLER arasında tanıtmak için, en yoğun gayretin gösterilmesi;
 • UIA ÖDÜLLERİ’yle ilgili bütün işlerin organize edilmesi ve sorumluluğunun üstlenilmesi;
 • MİMARLAR ODASI temsilcilerine, XXII. Kongre’nin organizasyonu konusunda yardımcı olunması
 • MİMARLAR ODASI’na, Kongre’nin organizasyonuyla ilgili bütün bilgilere doğrudan erişebilme olanağının sağlanması;
 • MİMARLAR ODASI’na ÜYE KESİMLER  ve diğer kaynaklardan ÖĞRENCİ YARIŞMASI için ödül sağlanması konusunda yardımcı olunması

 

 

MİMARLAR ODASI

 

1. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER :

·         UIA ile bağıtlanan Sözleşme ve Eki Yönetmelik’te zaman içinde yapılmasında yarar görülen değişiklikler olursa, bunları gerekçeleriyle birlikte UIA’ya sunmak;

·         Kongre Başkanı’nı atamak;

·         Kongre Başkanı tarafından önerilen Kongre Genel Sekreteri’ni atamak;

·         Kongre Başkanı tarafından önerilen Organizasyon Komitesi Sekreteri’ni  atamak;

·         Genel Raportör’ü atamak;

·         Bilim Komitesi’nin  Genel Raportör tarafından önerilecek, Türkiye’den beş üyesini atamak;

·         Genel Raportör tarafından önerilen Bilim Komitesi Sekreteri’ni atamak;

·         Kongre’nin İdari-Mali Yönetici’sini belirlemek ve atamak;

·         Mali Komite’ye bir Sayman Üye belirlemek ve atamak;

·         Koordinasyon Konseyi’nde görev alacak iki Oda Temsilcisi’nden biri Kongre Genel Sekreteri olacağından, ikinci üyeyi belirlemek ve atamak;

·         Şeref Komitesi üyelikleri için Koordinasyon Konseyi’ne aday önermek;

·         Koordinasyon Konseyi’nin  UIA ile ortaklaşa saptanacak iki üyesi için aday belirlemek ve UIA’ya önermek;

·         Koordinasyon Konseyi’nin, İstanbul kent yönetimi ve ilgili Hükümet kuruluşlarının temsilcisi olan dört üyesinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, girişimlerde bulunmak;

·         Yukarıdaki görevlendirmelerde zorunlu gerekçelerle değişiklikler yapılması durumunda, yeni atamaları yapmak ve bunları vakit geçirmeksizin UIA Genel Sekreteri’ne ve onun aracılığıyla Koordinasyon Konseyi’ne bildirmek;

·         Koordinasyon Konseyi’nin Sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak;

·         Kongre’nin ardından yapılacak olan XXIII. UIA Genel Kurulu’nun Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak;

·         Kongre’nin hemen öncesinde ve hemen sonrasında yapılacak UIA Konseyi toplantılarının lojistik hazırlıklarının ve hizmetlerinin Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak;

·         İstanbul 2005 kapsamında gerçekleştirilecek olan Öğrenci Yarışması’nın tüm hazırlıklarını yapmak, yarışmayı gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak;

2. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER :

 • UIA ile bağıtlanan sözleşmede belirlenen zaman ve taksitlerle, 1 Temmuz 2005 tarihine kadar toplam 500.000 ABD Doları ödemek;
 • Koordinasyon Konseyi,  Bilim Komitesi ve Mali Komite’deki UIA temsilcilerinin ve UIA tarafından atanan üyelerin  İstanbul’a gelişlerinde, uluslararası ulaşım ve Türkiye’deki kalış giderlerini karşılamak;
 • Berlin 2000 Kongresi’nden sonra ve İSTANBUL 2005 öncesinde, Türkiye’de yapılacak bir UIA Konsey toplantısının, toplantı, barınma ve yemek giderlerini karşılamak;
 • İSTANBUL 2005 için Türkiye’ye gelecek olan UIA Konsey üyeleri ve UIA çalışanlarının, Sözleşme’de belirtilen giderlerini karşılamak;
 • İSTANBUL 2005 kapsamında gerçekleştirilecek olan Öğrenci Yarışması’nın giderlerini karşılamak;
 • Sözleşme hükümlerine göre de 2003, 2004 ve 2005 yıllarında eş zamanlı olarak yapılacak KOORDİNASYON KONSEYİ ve MALİ KOMİTE toplantılarının Türkiye dışında yapılması durumunda, bu organlardaki Mimarlar Odası temsilcilerinin yol ve diğer seyahat giderlerini karşılamak;
 • Kongre için oluşturulacak sürekli ve süreli organları ile görevlilerin çalışmalarıyla ilgili giderleri karşılamak;
 • Kongre Bütçesi’nin gerçekleşmesi için gereken kaynakların bulunmasını sağlamak.

 

UIA İSTANBUL 2005 KONGRESİ’NİN YERİ VE TAKVİMİ

UIA 2005 İstanbul kapsamında çok yönlü ve çok boyutlu bir organizasyon  gerçekleştirilecektir. Bu programın ana bileşenleri Kongre, Genel Kurul, iki Konsey Toplantısı, Öğrenci Yarışması, sergiler ve mimar söyleşileridir. Programda ayrıca fuar, diğer kentlerde düzenlenecek ön-konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler, kongre öncesi ve sonrası turlar, geziler gibi paralel etkinlikler de yer alacaktır. Kongre ve bağlı etkinlikleri “Konferans Vadisi” olarak adlandırılan, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi, Hilton Convention Center, İstanbul Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Açık Hava Tiyatrosu, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ve İTÜ Taşkışla Kampusu’nun bulunduğu alanda yapılacaktır.

İstanbul 2005’in aşağıdaki takvim çerçevesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir:

GÜNLER

ETKİNLİKLER

1 Temmuz Cuma

Pazaryerinin kurulması

2 Temmuz

Cumartesi

Pazaryerinin kurulması

Kayıt Bürosu’nun çalışmaya başlaması

Kongre öncesi turlar

3 Temmuz

Pazar

UIA Konsey Toplantısı

Kayıt

Pazaryeri Sergileri’nin kurulması

Diğer sergilerin açılışı

Fuarın açılışı (18:00)

Kongre öncesi turlar

4 Temmuz

Pazartesi

Kayıt

UIA Çalışma Programları’nın toplantıları

UIA Sergileri’nin açılışı

Kongre açılış yemeği ve gösterisi

5 Temmuz

Salı

Kongre : 1. Gün

Açılış oturumu (sabah)

6 Temmuz Çarşamba

Kongre : 2. Gün

7 Temmuz Perşembe

Kongre : 3. Gün

UIA Ödül Töreni

8 Temmuz

Cuma

Kongre : 4. Gün

Kapanış oturumu (öğleden sonra)

Kongre kapanış yemeği ve gösterisi

9 Temmuz

Cumartesi

UIA Genel Kurulu

Kongre sonrası turlar

10 Temmuz

Pazar

UIA Genel Kurulu

Sergilerin sökülmesi

Kongre sonrası turlar

Fuarın kapanışı

11 Temmuz

Pazartesi

UIA Genel Kurulu (1/2 gün)

UIA Konsey Toplantısı (1/2 gün)

Kongre sonrası turlar

Fuarın sökülmesi

UIA 2005 İSTANBUL

SÜRECİYLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ TARİHLER

Haziran 1999 – Pekin (Beijing)

XX. UIA Kongresi’nde İstanbul’un XXII. Kongre İçin Seçilmesi

Nisan 2000

UIA ile Mimarlar Odası Arasında Sözleşme İmzalanması

Kongre Başkanı’nın (Doğan Kuban) Atanması

Genel Raportör’ün (Necdet Teymur) Atanması

Haziran 2001

Geçici Organizasyon Komitesi ve Bilim Platformu Kurulması

Temmuz 2001-Şubat 2002

Bilim Platformu Toplantıları

Ekim 2001-Ocak 2002

Organizasyon İhalesi İçin Ön-Yeterlik Süreci

Şubat 2002

Genel Raportör Değişikliği (Suha Özkan)

Kongre Genel Sekreteri’nin (Gürel Tüzün) Atanması

Mayıs 2002

Organizasyon Komitesi Kurulması

Temmuz 2002

XXI. UIA Kongresi’ne (Berlin) Katılım

Eylül 2002-Mart 2003

Organizasyon İhalesi

Kasım 2002

İdari-Mali Yönetici’nin (Şefik Onat) Atanması

Şubat 2003

Kongre Başkanı Değişikliği (Suha Özkan)

Şubat-Mayıs 2003

Internet Üzerinde Logo Yarışması

Mart 2003

Bilim Komitesi ve Tasarım Kurulu Oluşturulması

21 Mart 2003

Organizasyon İhalesinde Sözleşme İmzalanması

16-19 Haziran 2003

UIA Konsey Toplantıları


 

UIA 2005 İSTANBUL

www.uia2005istanbul.org

 

 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

 

Büyükparmakkapı Sok. No. 1/4

Beyoğlu 34437 İstanbul

 

Tel: (0-212) 252 94 24 – 252 94 25      Faks: (0-212) 252 94 23

e-mail: sena@uia2005istanbul.org

 

 

ISEVV KONSORSİYUMU

 

Mete Cad. No. 16  D. 11

Taksim 34437 istanbul

 

Tel: (0-212) 244 71 71   Faks: (0212) 244 71 81

e-mail: uia2005@isevv.com

 

Okunma Sayisi : 4739
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 14.01.2021 - 14:29:31
Şu an 45 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları