Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

GELİŞME RAPORU

Haziran-Ekim 2003

GÖREVLENDİRMELER                                                                                                  

 1. Onur Komitesi

19 Haziran 2003 günü İstanbul’da yapılan Koordinasyon Konseyi toplantısında, o tarihe kadar kesinleşen Onur Komitesi üyeleri hakkında bilgi verildi. Bu üyeleri onaylayan Konsey, UIA Altın Madalyası almış kişilere de çağrıda bulunulmasını kararlaştırdı. Bu karar uyarınca söz konusu kişilere de çağrı mektubu gönderildi. Ekim 2003 itibariyle Onur Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Doğan KUBAN, Kongre Onursal Başkanı, Emekli Profesör, İstanbul

Charles CORREA, Profesör, Hindistan & ABD

Oktay EKİNCİ, Mimar, Eski TMMOB Mimarlar Odası Başkanı, İstanbul

Fumihiko MAKİ, Profesör, Japonya

Gülsün SAĞLAMER, Profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

Vasilis SGOUTAS, Mimar, Eski UIA Başkanı, Yunanistan

Doğan TEKELİ, Mimar, İstanbul

UIA Altın Madalyası sahiplerinden Prof. J. Rafael Moneo (İspanya) işlerinin çokluğu nedeniyle çağrımıza olumsuz yanıt verirken, Riccardo V. Legoretta (Meksika) ile Renzo Piano’dan (İtalya) henüz kesin yanıt alınmamıştır.

 1. Bilim Komitesi

a) Koordinasyon Konseyi toplantısında saptanan kişilere çağrı mektupları gönderilmiş,  yürütülen yazışmalar sonucunda Bilim Komitesi’ne UIA’nın farklı bölgelerinden raportör olarak aşağıdaki kişilerin katılmaları kesinleşmiştir:

       I. Bölge: François CHASLIN, Mimar, Fransa

      II. Bölge: Shukur ASKAROV, Profesör, Özbekistan

     III. Bölge: Sara TOPELSON de GRINBERG, Eski UIA Başkanı, Meksika

     IV. Bölge: Budi SUKADA, Profesör, Endonezya

      V. Bölge: Azdine NEKMOUCHE, Mimarlar Odası Başkanı, Fas

Böylece üyeleri tamamlanmış olan Bilim Komitesi, İstanbul 2005’in teması ile  akademik programını kesinleştirmek üzere ilk toplantısını Ocak 2004 başında İstanbul’da yapacaktır. Kongre’ye sunulacak çalışmalarla ilgili ilk çağrının Şubat 2004 içinde gönderilmesi planlanmaktadır.

b)    Türkiye’deki bütün mimarlık okullarının dekanlarına mektup yazılarak UIA 2005 İstanbul Kongresi ve Bilim Komitesi çalışmaları hakkında bilgi verildi, bunlarla ilgili Türkçe ve İngilizce raporlar iletildi. Bu çerçevede, söz konusu okullarda Kongre metinleri, raportörlükler, Öğrenci Yarışması, sergiler, Kongre yayınları ve anısal ürün tasarımı konularında çalışma grupları oluşturulmaya başlandı.

ORGANİZASYON                                                                                                             

 1. 18 Haziran 2003 günü, UIA Konsey Toplantısı sırasında, İstanbul 2005 Kongresi bir gündem maddesi olarak ele alındı. Toplantıya katılan Organizasyon Komitesi yetkilileri hazırlıklar konusunda üyelere bilgi verdiler. Yürütülen çalışmalar konsey tarafından yeterli ve tatmin edici bulundu. Toplantı sonrasında Konsey üyeleri Konferans Vadisi’ni gezerek bölgedeki çeşitli mekanlar konusunda bilgi aldılar.
 1. 19 Haziran 2003 günü yapılan Koordinasyon Konseyi Toplantısı’nda İstanbul 2005 hazırlık çalışmaları ayrıntılı ve kapsamlı bir biçimde ele alındı. Çalışmaların yeterli ve tatmin edici bulunduğu toplantıda konsey üyeleri Kongre’yle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler, Kongre’nin tasarım boyutunu vurguladılar. Ayrıca, İstanbul’un bir kent olarak taşıdığı özellikleri dikkate alarak, katılımcı sayısının 10.000’e doğru tırmanabileceği, hazırlıkların buna göre yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundular.
 1. UIA Konsey toplantıları sırasında belirtilen görüş, öneri ve uyarılar dikkate alınarak, Açık Hava Tiyatrosu’nun üstünün kapatılması konusunda Organizasyon Komitesi tarafından girişimler başlatıldı. Bu amaçla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere bazı resmi kurumlar ve özel kuruluşlarla ilişkiye geçildi.
 1. İstanbul 2005’in finansmanına yönelik sponsorluk çalışmaları için “UIA 2005 İstanbul Kongresi Destek Programları” dosyası hazırlandı. Bu çerçevede Kale Grubu, Eczacıbaşı Holding ve Çimsa ile yapılan “ana sponsorluk” görüşmeleri olumlu bir havada geçti. UIA 1999 Beijing Kongresi’nden bu yana çabalarımızı destekleyen Kale Grubu “ana sponsor” olmayı kabul etti. Öbür iki kuruluşla görüşmeler halen sürmektedir. Bundan sonraki aşamada, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan daha alt düzeyde mali ve ayni destek sağlama çalışmaları başlatılacaktır.

TANITIM ETKİNLİKLERİ                                                                                                         

 1. 17 Haziran 2003 sabahı düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna İstanbul 2005 Kongresi tanıtıldı, UIA Konsey toplantılarıyla ilgili bilgi verildi. Toplantıda UIA Başkanı Jaime Lerner da “Yaşasın Kentler” yarışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 1. UIA 2005 Logo Tasarım Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı 18 Haziran akşamı, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin Yıldız’daki binasında, UIA Başkanı Jaime Lerner ile UIA Konsey üyelerinin de katıldığı kalabalık bir resepsiyonla gerçekleştirildi.
 1. İstanbul 2005 hakkında Türkiye’deki mimarlara bilgi vermek ve Mimarlar Odası’nın Kongre’yle ilgili çalışmalarının planlanması ve eşgüdümü amacıyla Organizasyon Komitesi tarafından bir dizi toplantı düzenlendi. Bu kapsamda 11 Ağustos’ta İzmir’de düzenlenen toplantıyı 6-11 Eylül’de Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı kentlerde yapılan toplantılar izledi. İstanbul 2005 Kongresi’nin yanı sıra “Yaşasın Kentler” yarışmasıyla ilgili bilgi ve sunuşlar içeren bir CD-ROM hazırlanarak Mimarlar Odası’nın bütün şubelerine gönderildi. 18-20 Eylül tarihleri arasında Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen XV. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’ne UIA 2005 Kongre Başkanı Suha Özkan ile Bilim Komitesi Sekreteri Aydan Balamir katılarak İstanbul 2005 konusunda bilgi verdiler.
 1. Yurtdışında düzenlenen bazı uluslararası toplantılarda İstanbul 2005 konusunda sunuşlar yapıldı, çeşitli tanıtım malzemeleri dağıtıldı. Bunların başlıcaları 26-29 Haziran’da Belgrad’da yapılan ACCEE Genel Kurulu ve Uluslararası Mimarlar Konferansı, 12-14 Eylül’de Budapeşte’de yapılan II. Bölge Başkanlar Toplantısı, 22-27 Eylül tarihleri arasında Batum ve Tiflis’te yapılan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) ve Uluslararası Mimar Birlikleri Derneği (IAUA) toplantılarıdır.

II. Bölge toplantısına katılan Kongre Başkanı Suha Özkan İstanbul 2005’le ilgili bir sunuş yaptı. Ayrıca, Sn. Özkan ve Mimarlar Odası delegesi Aydan Erim ile Suriye Mimarlar ve Mühendisler Birliği Başkanı bir araya gelerek hazırlıklar konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Bu toplantıda, 2004 yılı başlarında Arap ülkelerini kapsayan bir Hazırlık Toplantısı (PrepCom) düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ekim ayı ortalarında Moskova’ya giden Sn. Özkan, Zodohestvo 2003 Festivali’ne katılarak İstanbul 2005’i tanıttı, ayrıca UIA Büro toplantısında Haziran 2003’ten bu yana yürütülen hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verdi.

UIA 2005 Organizasyon Komitesi ve Mimarlar Odası Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Çiğdem Türkoğlu Batum ve Tiflis’teki FABSR ve IAUA toplantılarına katılarak İstanbul 2005 çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bu iki örgütün yetkilileri ve UIA’nın 12 Ulusal Kesim’inin temsilcileriyle yapılan toplantılarda İstanbul 2005’e katılımın örgütlenmesi konusu ele alındı.

 1. Kongrenin www.uia2005istanbul.org adresindeki web sitesi eylül ayının ilk haftası içinde Türkçe olarak açıldı ve İnternet üzerinden kayıtlar başlatıldı. Yerli katılımı teşvik için, web sitesinin açılışı özellikle Mimarlar Odası şubeleri aracılığıyla yaygın biçimde duyuruldu. Gene aynı amaçla, 2003 yılı sonuna kadar kayıt yaptıracak yerli katılımcılara kayıt ücretini taksitle ödeme olanağı sağlanmasına yönelik çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. İngilizce web sitesi de ekim ayı içinde açılacak ve yabancıların İnternet üzerinden kayıtları başlayacaktır.
 1. İstanbul 2005’in ilk Bilgi Bülteni’nin UIA’nın dört resmi dilinde ve Türkçe olarak hazırlanması, basılarak yurt içinde ve dışında dağıtılması için çalışmalar ekim ayı içinde tamamlanacaktır.
 1. İstanbul 2005 Kongresi’nin tanıtım kampanyasını başlatmak amacıyla aralık ayının ilk yarısında bir toplantı ve resepsiyon düzenlenecektir. Bu toplantı ve resepsiyona Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanı, İstanbul Valisi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra, iş dünyası ile medyadan önde gelen kişilerin katılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

EVSAHİBİ ÜLKE DÜZENLEMELERİ                                                                           

 1. Pazaryeri Tasarım Yarışması

Pazaryeri’nin kurulacağı Konferans Vadisi’ndeki mekansal düzenlemeler ve sergi/tezgâh elemanları konularında bir tasarım yarışması açılması için şartname hazırlıkları Tasarım Kurulu tarafından başlatılmıştır. Yarışmanın aralık ayı başında duyurulması, yarışmacılara üç aylık bir proje hazırlama süresi tanınması ve kazanan projelerin Mayıs 2004’e kadar belirlenmesi planlanmaktadır.

 1. Mimarlar Odası İstanbul 2005 Eşgüdüm Komitesi

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya şubeleri ile Uluslararası İlişkiler Komitesi temsilcilerinden ve Mimarlar Odası Genel Sekreteri’nden oluşan bir Eşgüdüm Komitesi kurulmuştur. Eşgüdüm Komitesi, Organizasyon Komitesi’yle işbirliği içinde, yerli mimarların kayıt kampanyasını yürütecek ve Mimarlar Odası’nın “katılımcı Ulusal Kesim” olarak yürüteceği çalışmaların eşgüdümünü sağlayacaktır. Komite ilk toplantısını 14 Ekim’de İstanbul’da yapmıştır.

UIA’YA ÖDEMELER                                                                                                       

UIA’ya ödenmesi gereken 50.000 ABD Doları tutarındaki beşinci taksit, sözleşmede öngörüldüğü gibi 1 Eylül 2003 tarihinden önce ödenmiştir. Böylece bugüne kadar UIA’ya ödenmiş toplam tutar 400.000 ABD Doları olmuştur. Bundan sonra biri 2004’te, öbürü 2005’te olmak üzere 50.000’er ABD Doları tutarında iki taksit kalmıştır.

Okunma Sayisi : 4578
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 14.01.2021 - 14:29:31
Şu an 38 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları